Press room

Concrete voorstellen om negatief effect van strenger hypothecair kredietbeleid te verzachten

VCB hoopt op een snelle uitvoering

De Nationale Bank werkt momenteel aan een KB waardoor banken nog maximaal voor 80% mogen lenen voor de aankoop van een nieuwe woning of de renovatie van een bestaande woning. De hypothecaire kredietverlening wordt zo nog strenger dan nu al het geval is. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft al eerder twee concrete voorstellen uitgewerkt om de leninglast verzachten: de verzekering van een deel van de eigen inbreng en de toepassing van een ReCalculator. De VCB hoopt dat de Nationale Bank zich hier niet tegen verzet zodat de Vlaamse regering deze voorstellen kan uitvoeren.

Het eerste voorstel van de VCB bestaat erin dat de Vlaamse overheid een deel van de opgelegde 20% eigen inbreng zou laten verzekeren. Als een gezin bijvoorbeeld 60.000 euro zelf moet inbrengen, zou het 30.000 euro kunnen laten dekken door een verzekering.

Jonge gezinnen over de streep trekken

Met die verzekering zal de overheid vooral kandidaat-eigenaars over de streep kunnen trekken die wel voldoende solvabel zijn op basis van hun huidige inkomen maar nog onvoldoende eigen middelen konden bijeenbrengen. Zij dreigen geen lening meer te kunnen krijgen omdat ze de quotiteit van 80% overschrijden. De VCB denkt vooral aan jonge gezinnen die aan het begin van hun carrière staan.

Dankzij de verzekering van een deel van het opgelegde eigen aandeel zullen zij alsnog een eigen woning kunnen verwerven. De VCB verwacht dat een dergelijke verzekering per jaar circa 2.000 extra gezinnen kan aanzetten tot de bouw van een nieuwe woning.

Het tweede voorstel van de VCB betreft de toepassing van de ReCalculator voor de financiering van renovatiewerken. De ReCalculator laat toe om op basis van een aantal gegevens van een bestaande woning een realistisch energiebesparingseffect te berekenen. De ReCalculator stelt banken in staat om een betrouwbare inschatting te maken van de energiekosten die zullen worden bespaard bij een renovatie. Die besparing kan worden omgezet in extra leencapaciteit zodat de renovatie hierdoor mee gefinancierd wordt.

Bij uitzicht op een substantiële energiekostenbesparing en hierdoor een positief effect op de leningsvoorwaarden kunnen financier en opdrachtgever beslissen over te gaan tot een berekening door een expert binnen een gecertificeerd kader. Dat biedt de banken nog extra garanties, naast de zekerheid dat zij op die manier investeringen in duurzaam vastgoed mogelijk maken.

Extra leningen zonder extra risico’s

Beide maatregelen zullen extra gezinnen ertoe overhalen om een hypothecaire lening aan te gaan zonder dat er gevaar bestaat op leningen die niet terugbetaald geraken. De VCB hoopt dat de Vlaamse regering beide steunmaatregelen zo snel mogelijk in regelgeving kan omzetten temeer daar de nakende verstrenging van het hypothecair beleid de toegang van gezinnen tot een eigen woning verder dreigt te bemoeilijken.