Press room

Zonnekaart toont hoog potentieel voor zonne-energie in Vlaanderen

Beoordeling door professionele installateur blijft onontbeerlijk

Vandaag heeft Vlaams minister van Energie Tommelein de eerste Vlaamse zonnekaart voorgesteld. VCB en Fedelec zijn ervan overtuigd dat de zonnekaart de drempel zal verlagen om tot de installatie van PV-panelen over te gaan. Maar tegelijk wijzen zij erop dat voor een nauwkeurige en correcte beoordeling het advies van een professionele installateur onontbeerlijk is. Bovendien moet de installatie van PV-panelen steeds gepaard gaan met een degelijke isolatie. Voor het beperkt aantal gebouwen met weinig potentie voor zonne-energie is het nuttig andere bronnen van hernieuwbare energie te overwegen.

De VCB (Vlaamse Confederatie Bouw) en Fedelec (federatie van elektrotechnische ondernemers) staan positief tegenover de zonnekaart omdat de kaart eigenaars van bestaande gebouwen op een transparante manier informeert over het potentieel aan hernieuwbare energie dat op hun dak mogelijk is. De zonnekaart kan drempelverlagend werken omdat zij op een eenvoudige manier een indicatie geeft over het rendement van een PV-installatie.

Kris Van Dingenen, adjunct-directeur en directeur Speciale Technieken bij Fedelec: “Maar om de reële geschiktheid van een dak en de effectieve opbrengst van een PV-installatie te bepalen blijft de expertise van een professionele installateur onmisbaar. De zonnekaart gaat uit van meetopnames van 2013 en 2015 en kan dus een eerste aanwijzing over de geschiktheid van een dak geven. Voor een nauwkeurige en correcte beoordeling moet een professionele installateur ter plaatse komen die alle factoren in rekening brengt.”

Volgens de VCB kijken woningeigenaars best niet enkel naar de mogelijkheden van hernieuwbare energie op hun dak maar ook naar de mate waarin hun woningen geïsoleerd zijn. PV-panelen laten installeren op een slecht of niet geïsoleerd dak zou zonde zijn. Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB: “Het is daarom goed niet enkel te kijken naar wat op een dak kan liggen maar ook naar wat er aan isolatie onder de dakpannen nodig is. Wie zijn dak laat isoleren, heeft nog steeds recht op een premie van 6 euro per m². Bovendien telt dakisolatie mee voor de totaalrenovatiebonus.”

Tegelijk blijkt uit de zonnekaart dat op de geel en bleekgroen ingekleurde gebouwen omwille van de beperkte zoninstraling en/of de beperkte ruimte op het dak slechts een kleinere PV-installatie mogelijk is of dat de opbrengst van de installatie beperkt zal zijn. Marc Dillen: “Die gebouwen zijn weliswaar in de minderheid maar daarvoor raden wij de eigenaars aan de mogelijkheden van andere bronnen van hernieuwbare energie te bekijken. In die gevallen is soms (ook) de installatie van bijvoorbeeld warmtepompen het overwegen waard.”