Press room

Record aantal en aandeel flats vergund in Vlaanderen

Appartementsbouw zet niet door in Wallonië

Op basis van de vergunningsstatistieken voor de eerste tien maanden van 2016 werd in Vlaanderen in vergelijking met de vorige jaren een recordaantal vergunningen voor nieuwe flats toegekend. De voorbije jaren lag het aandeel van de flats in het totaal aantal vergunde nieuwe woongelegenheden nooit zo hoog als in 2016. In Vlaanderen wordt de ruimte om te wonen almaar schaarser. Om te wonen nemen gezinnen daardoor steeds meer hun toevlucht tot flatgebouwen. In Wallonië is meer betaakbare woonruimte beschikbaar. De appartementsbouw breekt er dan ook veel minder snel door.

Tijdens de eerste tien maanden van 2016 werden in Vlaanderen 22.936 vergunningen voor nieuwe flats toegekend. Dat is maar liefst 34% meer dan in 2015. Tegelijk werden in Vlaanderen tijdens die tien maanden 12.818 vergunningen voor nieuwe huizen toegekend. Daardoor is de verhouding tussen vergunde nieuwe flats en vergunde nieuwe huizen in Vlaanderen geëvolueerd naar 64/36. In 2016 steeg het aantal vergunningen voor nieuwe huizen eveneens maar die stijging bleef beperkt tot 12%.

In het Waalse gewest daarentegen zet de tendens naar een groter aandeel aan appartementen zich niet door. Van 2009 tot 2013 werden in Wallonië jaar na jaar meer nieuwe huizen vergund dan nieuwe flats. In 2014 en 2015 waren de flats kortstondig in de meerderheid maar in 2016 hebben ze die meerderheid opnieuw moeten afgeven aan de huizen.

De toenemende schaarste aan bouwgronden in Vlaanderen en de stijgende bouwgrondprijzen die daaruit voortvloeien, zorgen er automatisch voor dat steeds meer gezinnen voor hun nieuwe woning opteren voor een flat. In Wallonië waar nog steeds veel meer betaalbare woonruimte beschikbaar is, bestaat veel minder de noodzaak tot verdichting en compacter bouwen. De appartementsbouw blijft er daardoor in de minderheid.

170202.jpg