Press room

VCB verheugd over uitbreiding van duaal leren voor de bouw

Ook hervorming van secundair onderwijs positief geëvalueerd

Het ‘duaal leren’ heeft tot doel van de alternering tussen leren en werken een positieve keuze te maken en deze opleidingsvorm niet enkel tot Centra voor Deeltijds Onderwijs en Syntra en tot schoolmoeë leerlingen te beperken. Maar dit schooljaar zitten in de Vlaamse bouwscholen amper vijf leerlingen in een duaal traject. De VCB is dan ook verheugd over de uitbreiding van het duaal leren voor de bouw dat de ministers Crevits en Muyters hebben bekend gemaakt. Dankzij de beslissing van beide ministers kunnen vanaf het schooljaar 2017-2018 veel meer leerlingen in secundaire bouwscholen duaal leren.

De laatste weken pleitte de VCB herhaaldelijk voor een forse uitbreiding van het duaal leren voor de bouw. De ministers Crevits en Muyters zijn daar nu op ingegaan. Vooreerst creëren zij uitdrukkelijk ruimte voor een uitbreiding van het aantal scholen die duaal leren aanbieden in de 3de graad Ruwbouw. De VCB hoopt dat een groter aantal secundaire bouwscholen hierop zullen ingaan. Bovendien zal vanaf het schooljaar 2017-2018 duaal leren ook van start kunnen gaan in de 3de graad Decoratie- en schildertechnieken en in de 7de jaren Kraanbestuurder en Dakwerken.

De VCB staat ook positief tegenover de hervorming van het secundair onderwijs die de Vlaamse regering op 13 januari heeft goedgekeurd. Zo is de VCB verheugd dat al de bouwopleidingen werden toegevoegd aan het studiedomein STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics). Daarmee erkennende ministers uitdrukkelijk het hoogtechnologisch karakter van de bouw en van de opleidingen die voorbereiden op een bouwberoep.

Positief is ook dat in de tweede graad BSO van het voltijds secundair onderwijs de studierichting Schilderen en Decoratie is kunnen blijven bestaan en in de derde graad BSO de studierichting Bouwplaatsmachinist. In de derde graad TSO blijven de studierichtingen Bouwtechnieken en Houttechnieken apart, zoals door de Vlaamse Schrijnwerkers was gevraagd.