Press room

Alle bouwopleidingen moeten STEM worden om verdere daling van aantal leerlingen te stoppen

Alle bouwopleidingen moeten STEM worden

Om verdere daling van aantal leerlingen te stoppen

In het kader van de hervorming van het secundair onderwijs moeten al de bouwopleidingen STEM worden. STEM staat voor science, technology, engineering en mathematics. De bouw ontwikkelt zich tot een hoogtechnologische sector waarin STEM een almaar belangrijkere rol speelt. De bouwopleidingen in het secundair onderwijs moeten dus allemaal een erkenning als STEM-opleiding krijgen. De voorbije jaren zijn de bouwopleidingen in het secundair onderwijs al 300 leerlingen verloren. Zonder STEM-erkenning dreigt het aantal leerlingen in deze opleidingen nog verder te dalen.

Uit de cijfers die het opleidingsfonds Constructiv over de bouw- en houtopleidingen in de derde graad van het secundair onderwijs heeft verzameld, blijkt dat het aantal leerlingen in het BSO van schooljaar 2011-2012 tot schooljaar 2015-2016 met een 100-tal is gedaald en het aantal leerlingen in het TSO met een 200-tal. Terwijl de opleidingen voor koeling en warmte nog goed standhielden, gingen de (ruw)bouwopleidingen er met 13% op achteruit. Sterke verliezers zijn BSO Ruwbouw (-27%) en TSO-Bouwtechnieken (-29%).

In de voorstellen voor de hervorming van het secundair onderwijs die de VCB heeft kunnen inzien, zouden precies de opleidingen voor koeling en warmte tot het studiegebied STEM behoren maar de ruwbouwopleidingen er buiten blijven. De ruwbouwopleidingen die de laatste jaren al veel leerlingen verloren, zouden dan nog meer aantrekkingskracht verliezen en er nog sterker op achteruitgaan. Met name de TSO-opleidingen voor de bouw dreigen daarvan het slachtoffer te worden. In principe vormen zij een goede opstap om nadien op te klimmen tot professionele bachelor bouw. In het licht van de toenemende vraag naar werfleiders en assistent-werfleiders zou het spijtig zijn als die opstapmogelijkheid zou gaan verdwijnen.

In verband met de voorgestelde hervorming betreurt de VCB ook nog de afschaffing van schilderwerken in de 2de graad BSO en de schrapping van de opleiding voor bouwplaatsmachinist en van een opleiding rond centrale verwarming in de 3de graad BSO. De bouw dreigt dus wel een belangrijk slachtoffer te worden van de beoogde reductie van studierichtingen. Dat bouwbedrijven vaker gebruik maken van buitenlandse arbeidskrachten, heeft onder meer te maken met het feit dat zij op de eigen arbeidsmarkt te weinig goed opgeleide arbeidskrachten vinden. De voorgestelde hervorming dreigt dit verder in de hand te werken.