Press room

Dankzij afschaffing verplichte gasaansluiting voor elk bouwproject beste oplossing op maat

VCB steunt afschaffing van verplichte aansluitbaarheid op gas

Afschaffing moet voor elk bouwproject beste oplossing op maat mogelijk maken

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein kondigde zopas aan komaf te willen maken met de verplichting voor netbeheerders om een bepaald percentage van woningen aan te sluiten op het aardgasnet. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) stelt vast dat deze beslissing aansluit bij de vraag van haar leden om nieuwe bouwprojecten niet langer verplicht te doen aansluiten op het aardgasnetwerk. Die vraag bestaat al lang. De VCB is dan ook verheugd met de afschaffing van deze achterhaalde verplichting voor de netbeheerders.

Nieuwe gebouwen worden steeds energiezuiniger. Zij hebben (bijna) geen (gas)verwarming meer nodig en kunnen de beperkte energie die zij nog nodig hebben, in belangrijke mate betrekken uit hernieuwbare energiebronnen. Dat uitgangspunt komt trouwens overeen met de definitie van BEN of bijna energieneutraal. Tegen 2021 worden BEN-gebouwen de norm.

Door de afschaffing van de verplichting komt er in principe meer keuzevrijheid. Oplossingen met hernieuwbare energie krijgen dan volop kansen. De weg ligt daardoor volledig open voor bijvoorbeeld warmtepompen en, indien lokaal mogelijk, een aansluiting op een warmtenet.

Het is positief dat private partijen voortaan de keuze krijgen om hun projecten al dan niet op het aardgasnet aan te sluiten. Zij kunnen op die manier voor elk project de meest efficiënte en rendabele oplossing op maat tot stand brengen.