Press room

Collectieve renovatie van woningen moet renovatieritme versnellen

Jaarlijks 2.000 minder grondige renovaties dan tiental jaar geleden 

In Vlaanderen blijft het aantal vergunde renovatiewerken op een te laag niveau. In 2003 ging het nog om bijna 20.000 vergunningen en van 2004 tot en met 2006 om meer dan 18.000 vergunningen per jaar. Maar de laatste vijf jaar daalde hun aantal tot ongeveer 16.000 per jaar. De Vlaamse Confederatie Bouw staat dan ook positief tegenover het nieuwe systeem van extra premies voor de gezamenlijke renovatie van een groep van woningen dat minister Bart Tommelein nu voorstelt. 

De invoering van een extra premie voor het gezamenlijk uitvoeren van renovatiewerken door verschillende particulieren werkt de sensibilisering in de hand. Een extra premie voor een collectieve aanpak zal particulieren ertoe aanzetten andere particulieren in de buurt te motiveren om ook aan renovatie te doen. Bovendien zal dit aanleiding geven tot grotere pakketten van werken waardoor het interessanter wordt voor de aannemers om zich hierop te richten. Bij een collectieve aanpak kunnen ook schaalvoordelen spelen. 

De actie zal het meest en snelst succes hebben bij gezinnen die nu al voor een stuk actief aan het nadenken zijn over een verbouwing. Daarop moet de overheid in eerste instantie inspelen. Het zal zelden voorkomen dat verschillende buren die naast elkaar wonen, op dit vlak op dezelfde golflengte staan. Het is wel zeer waarschijnlijk binnen een bredere straal gelijkgezinden te vinden. Idealiter zou het gaan om woningen in dezelfde bouwstijl. Maar ook dat zal niet altijd mogelijk zijn.