Press room

Vergunningen voor nieuwe flats stegen begin 2016 door verstrenging van E-peil

Al vanaf mei opnieuw een daling 

Net zoals in 2014 heeft in het begin van 2016 in Vlaanderen een sterke toename van het aantal toegekende vergunningen voor nieuwe flats plaatsgehad. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is de stijging zowel in 2014 als in 2016 te wijten aan de verstrenging van de maximale E-peileis voor nieuwbouw met tien punten. Vandaar dat een aantal bouwheren hun bouwvergunning nog voor 1 januari 2016 hebben ingediend. Dit leidde zowel in 2014 als in 2016 tot een toename van het aantal goedgekeurde bouwvergunningen in de eerste vier maanden van het jaar. Maar net zoals in 2014 is het aantal toegekende vergunningen in mei al gaan dalen. 

Tijdens de eerste vijf maanden van 2016 werden 6.381 meer vergunningen voor nieuwe flats goedgekeurd dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Maar de maand mei vormde al een keerpunt. In april 2016 werden er nog 4.896 vergunningen voor nieuwe flats goedgekeurd. In mei waren dit er nog maar 2.772. Ook voor de komende maanden verwacht de VCB een verdere daling, zoals die zich ook in 2014 heeft voorgedaan. 

Dezelfde tendens was merkbaar bij het aantal vergunde nieuwe huizen maar minder uitgesproken. Het aantal vergunde huizen lag tijdens de eerste vijf maanden van 2016 in Vlaanderen 2.600 hoger dan vorig jaar. Hier is de daling al in april ingezet. 

Renovatie blijft sputteren 

Ondanks de grote noodzaak om meer woningen te renoveren is het aantal vergunningen voor grondige woningrenovaties in het begin van 2015 in Vlaanderen opnieuw gedaald. In de eerste vijf maanden van 2014 werden nog 7.400 woningrenovaties vergund, in 2015 waren dit er nog maar 7.209 en in 2016 daalde dit verder tot 6.930. 

In Wallonië vond tijdens de eerste vijf maanden een lichte daling van het aantal vergunde nieuwe flats plaats (-256) en tegelijk een lichte stijging van het aantal vergunde nieuwe huizen (+56). De evolutie van het aantal vergunningen loopt in Wallonië anders dan in Vlaanderen omdat in Wallonië het maximale E-peil constant blijft. 

Het is dan ook nog veel te vroeg om te stellen dat 2016 een sterk jaar zal worden voor de woningbouw. Veel zal afhangen van het laatste kwartaal. Zal dan het aantal toegekende vergunningen al dan niet opnieuw toenemen?