Press room

Nieuwe en duurzame woningen zijn een uitstekende belegging voor banken

Eind juni stond er 340 miljard euro op de zicht- en spaarrekeningen van de Belgische gezinnen, een historisch record. De bankensector geeft aan dat het alsmaar moeilijker wordt om het overtollige geld zinvol en risicoloos te beleggen. De Vlaamse Confederatie Bouw ziet echter oplossingen en roept op om de liquide middelen te activeren voor het opwaarderen en energiezuinig maken van het patrimonium. “Die ingreep is even wenselijk als noodzakelijk willen we de klimaatdoelstellingen in 2020 behalen”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal bij de Vlaamse Confederatie Bouw

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) pleit ervoor om het overschot aan liquide middelen aan te wenden om het huidige woningpark te renoveren, uit te breiden én energiezuinig te maken. Dat laatste is vooral belangrijk willen we de klimaatdoelstellingen in 2020 behalen en in 2050 alle bestaande woningen energiezuinig maken. “Het huidige ritme van 0,7% grondige renovaties op jaarbasis is ondermaats. We moeten evolueren naar 2,5%. De activering van het liquiditeitsoverschot is daarbij een piste die volgens ons grondig onderzocht moet worden”, meent Marc Dillen.

Bovendien wijst de VCB op de bijkomende positieve effecten. Dillen: “De banken kunnen op die manier risicoloos beleggen met een goed rendement, jonge gezinnen zullen vlugger overgaan tot de bouw van energiezuinige woningen en de werkgelegenheid in de bouw neemt toe. Dat is een situatie waar iedereen baat bij heeft.” 

Nieuw hypothecair kredietbeleid 

Echter de financiering van energiezuinig bouwen of renoveren is voor jonge mensen en gezinnen tegenwoordig vaak een rem. “Maar zonder oplossing van of vooruitzicht op een versnelde uitvoering, is er ook geen concreet vooruitzicht om de klimaatdoelstellingen te realiseren”, waarschuwt Dillen. “Wij dringen daarom aan op een nieuw coherent kredietbeleid, dat gedragen wordt door de banken zelf, de overheden en de bouwprofessionals. Dat beleid moet vooral banken stimuleren om aangepaste hypothecaire kredieten te verstrekken voor zeer energiezuinige woningen en de inbreng van particulieren tot een minimum te beperken.”

De VCB verdedigt al sinds enkele jaren twee instrumenten om dit te realiseren. Ten eerste pleit ze voor een verzekeringssysteem, georganiseerd door de overheid. Dat moet ertoe leiden dat banken zonder hun risico te verhogen een lagere eigen inbreng van gezinnen kunnen eisen. Door deze verzekering enkel toe te kennen voor energiezuinige woningen, zal dat ook de kwaliteit van die woningen verbeteren. Ten tweede vindt de VCB dat het hypothecair kredietbeleid te weinig rekening houdt met het verbeterde energiepeil van nieuwbouw of renovatie. Een kredietverlening voor een duurzame woning kan niet op dezelfde manier beoordeeld worden als een lening voor een niet-duurzame woonst. Een derde partij moet daarom de terugverdieneffecten door lagere energieverbruik na renovatie berekenen en de banken adviseren of een aangepaste lening verantwoord is of niet. De bouwsector heeft daarvoor tools ontwikkeld. Vooral voor woningen van voor 2006, toen er nog geen E-peil was, is dat belangrijk. 

Een cijfervoorbeeld 

Een kleine rekensom leert ons al vlug de impact van extra krediet op het patrimonium. In 2015 werden er voor 26 miljard euro (cijfers BVK) aan hypothecaire kredieten (zonder herfinanciering) toegekend. Het gemiddeld leenbedrag voor nieuwbouw bedraagt 150.000 euro en dat voor renovatie 45.000 euro. Op basis van die cijfers kunnen er per 100 miljoen euro aan extra hypothecaire kredieten 670 extra woningen worden gerealiseerd. Omgerekend naar renovatie zijn dat er 2.200 extra voor datzelfde bedrag. In functie van de woningbouwbehoefte en de kwaliteit van het huidige woningpark moet dan een deel van de extra kredietverlening ingezet worden voor nieuwbouw, slopen en nieuwbouw, of renovatie. 

De Vlaamse Confederatie Bouw neemt binnenkort ook deel aan de Rondetafel ‘Klimaat Sector Gebouwen’ die de Vlaamse regering organiseert. Tijdens die besprekingen zal de VCB bovenstaande standpunten inbrengen.