Press room

2300 jobs voor Vlaamse bouwarbeiders weg in anderhalf jaar

Strijd tegen sociale dumping moet doorgaan

2300 jobs voor Vlaamse bouwarbeiders weg in anderhalf jaar

Volgens recente berichten, onder meer van de Nationale Bank, is de tewerkstellingen in de bouwsector in het voorbije kwartaal weer gestegen na een jarenlange scherpe val. De VDAB meldt dat het aantal vacatures in de bouw boven het peil van de voorbije drie jaar ligt. Maar een analyse door de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) toont aan dat er geen positieve trendbreuk is voor de bouwarbeiders. Hun tewerkstelling staat nog altijd onder zware druk van buitenlandse firma's die arbeidskrachten naar hier detacheren. Marc Dillen (directeur-generaal VCB): "De Vlaamse overheden moeten op alle niveaus blijven optreden tegen de sociale dumping van deze buitenlandse arbeiders."
Het relatief hoge aantal vacatures vergeleken met de voorbije jaren is wellicht te wijten aan twee factoren. De jaarlijkse uitstroom in bouwbedrijven is hoog, en er bestaat dus altijd een vervangingsvraag. Daarnaast maken de statistieken van de VDAB geen verschil tussen vacatures voor arbeiders en bedienden. Door de technische en technologische vooruitgang in de bouw en door de toenemende complexiteit van bouwprojecten stijgt de vraag naar deze laatsten al enige tijd.

Arbeidersbanen op de tocht

Maar voor de arbeiders bevatten de statistieken van de paritaire fondsen van de bouw geen goed nieuws. Ze tonen een daling van de tewerkstelling in Vlaanderen, ook in 2016. In juni van dit jaar lag ze weer 1 % lager dan een jaar eerder. Tussen begin 2015 en midden 2016 gingen er iets meer dan 2300 banen voor Vlaamse bouwvakkers verloren. Dat is vergelijkbaar met de sluiting van een grote autofabriek. Sinds begin 2012 verdwenen er 11 000 jobs voor bouwarbeiders bij de Vlaamse aannemers. 
Andere gegevens laten zien dat bouwbedrijven voor een gelijke hoeveelheid activiteit steeds minder lokale arbeiders nodig hebben. Er is sprake van een substitutie van lokale arbeidskracht door buitenlanders die naar hier gedetacheerd worden. Vaak gaat dit gepaard met regelrechte sociale dumping. Deze zet zoveel druk op de prijzen dat Vlaamse aannemers dreigen weggeconcurreerd te worden als ze alleen met lokale arbeidskrachten werken.

Blijven optreden

De Vlaamse Confederatie Bouw vreest dat de schijnbaar positieve evolutie van de tewerkstelling de indruk wekt dat de Vlaamse bouw de verschroeiende concurrentie met buitenlandse firma's verwerkt heeft.
Marc Dillen: "Maar de tewerkstelling voor arbeiders blijft precair. We benadrukken dat er geen ruimte is voor zelfgenoegzaamheid. De Vlaamse overheden moeten de strijd tegen sociale dumping blijven voeren en zelfs nog opvoeren. Het Vlaams Gewest heeft op dat vlak al initiatieven genomen voor zijn overheidsopdrachten, maar er is ook nog bewustmaking nodig bij de steden en gemeenten." 

Positief in dit opzicht is de recente nota van het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten. Deze legt uit hoe lokale besturen eisen kunnen opleggen aan bouwbedrijven die sociale dumping en unfaire concurrentie tegengaan.