Press room

VCB nuanceert cijfers over herstel van nieuwbouw

In het begin van 2016 is het aantal vergunningen en kredieten voor nieuwbouw sterk gestegen. Vooral in Vlaanderen zagen we een grote toename (+54%). De VCB nuanceert deze cijfers want 2015 was een relatief slecht jaar voor nieuwbouw. Vergeleken met 2014 tekenden we voor zowel flats als huizen rode cijfers op. In 2016 zien we een herstel, maar het aantal vergunningen voor flats en huizen is in het eerste kwartaal van 2016 nog steeds lager dan in 2014.

Een belangrijke factor bij de opleving van nieuwbouw in 2016 is de verstrenging van het E-peil naar E-50 vanaf 1 januari 2016. Een aanpassing van het E-peil zorgt er traditioneel voor dat potentiele bouwers hun beslissing tot nieuwbouw vervroegen waardoor we in het begin van 2016 een toename van nieuwbouw zien. Naar verwachting zal dit gecompenseerd worden door een afname eind 2016. Een garantie op een netto toename in 2016 is er nog zeker niet. In Walloniƫ zien we deze toename van het aantal vergunningen begin 2016 niet, wat een indicatie is dat de aanpassing van het E-peil een belangrijke factor is. Het E-peil is immers een gewestelijke materie. Sterker nog het aantal vergunningen voor flats, de laatste jaren de groeimotor voor nieuwbouw in Walloniƫ, is in het eerste kwartaal van 2016 met 20% gedaald.

In de laatste jaren daalde het aandeel kredieten voor nieuwbouw in de totale hypothecaire kredietverlening. In de eerste helft van 2016 heeft deze trend zich niet voortgezet maar het is nog te vroeg om te spreken van een herstel. Ondanks de lage rente blijf het voor veel gezinnen moeilijk om voldoende eigen middelen te kunnen voorleggen bij de bouw van een huis. Banken zijn hier de laatste veel strenger op geworden waardoor gezinnen langer moeten sparen vooraleer zij kunnen bouwen.