Press room

VCB hoopt op heropstart van PPS-projecten in Vlaanderen

> Bekijk het fragment tijdens Z-Nieuws over PPS en mobiliteitswerken met Directeur-generaal van VCB Marc Dillen :  "heel wat 'mssing links' staan op het punt om gerealiseerd te worden met PPS-constructies. Die kunnen nu gedeblokkeerd worden, nu men weet dat Eurostat onder bepaalde voorwaarden toch toestaat dat die PPS-constructies buiten de begroting worden gehouden", zegt hij.

Op basis van advies van Eurostat rond nieuwe PPS-formule voor scholenbouw

Eurostat, het Europees Statistisch Bureau, heeft zopas een voorwaardelijk positief advies gegeven voor de nieuwe PPS-formule voor de scholenbouw in Vlaanderen. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is dit advies zeer belangrijk voor de bouwsector. Het maakt het immers mogelijk om nieuwe PPS-projecten te realiseren indien ze juist worden gestructureerd. Met dit advies ontstaan nieuwe perspectieven voor PPS-constructies, niet alleen in de scholenbouw maar ook voor infrastructuurprojecten.

Om aan de grote nood aan nieuwe scholen in Vlaanderen tegemoet te komen startte in 2013 het programma Scholen van Morgen. Intussen zijn de projecten binnen Scholen van Morgen grotendeels in uitvoering. Maar dit programma is uiteindelijk niet ESR-neutraal gebleken. Eurostat stelde immers dat de Vlaamse regering deze investeringen niet buiten haar begroting mocht houden.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft daarop nagedacht over de opstart van een nieuwe inhaaloperatie voor de scholenbouw in samenwerking met de private sector maar dan wel via een klassieke formule van DBFM (Design, Build, Finance & Maintain). Het voorwaardelijk positief advies van Eurostat stelt haar nu in staat deze nieuwe formule effectief op de markt te zetten.

In het kader van het advies van Eurostat doet de VCB een oproep naar de Vlaamse regering om ook van andere PPS- constructies werk te maken die tot nu toe geblokkeerd waren in afwachting van het advies van Eurostat. De VCB denkt daarbij vooral aan de mobiliteitsinfrastructuur. Intussen werden reeds vier missing links via PPS uitgevoerd. Maar in het Vlaams regeerakkoord voor deze legislatuur was nog sprake van een tiental andere prioritaire PPS-infrastructuurprojecten. De VCB hoopt dat ook die binnenkort een doorstart zullen kennen.