Press room

Ongeveer helft van bouwbedrijven zal kilometerheffing moeten betalen

VCB hoopt op grotere return voor wegeninvesteringen

Ongeveer de helft van de Vlaamse bouwbedrijven beschikken voornamelijk of deels over vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton. Een kwart van het vrachtvervoer over de weg heeft met de bouw te maken. De bouwbedrijven zullen dus in belangrijke mate bijdragen tot de kilometerheffing op vrachtwagens die morgen in voege treedt. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) hoopt dan ook dat een groter aandeel van de inkomsten naar wegeninvesteringen gaat.

Uit een enquête van de VCB die door 327 bouwbedrijven werd beantwoord, is gebleken dat circa 13% van de bouwbedrijven voornamelijk over vrachtwagens met een MTM tussen 3,5 en 12 ton beschikken en 21% voornamelijk over vrachtwagens met een MTM van meer dan 12 ton. Dat zijn de bedrijven die in de bouw het vaakst een kilometerheffing zullen moeten betalen.

Daarnaast hebben ongeveer 25% van de respondenten geantwoord dat zij deels over voertuigen met een MTM tussen 3,5 en 12 ton beschikken, in combinatie met zwaardere of met lichtere vrachtwagens, en 23% deels over vrachtwagens van meer dan 12 ton, in combinatie met lichtere vrachtwagens. Daardoor breidt het aandeel dat met een kilometerheffing zal worden geconfronteerd, uit tot 48% van al de bouwbedrijven.

Kilometerheffing vermijden

Bovendien rijdt 27% voornamelijk over autosnelwegen en 36% voornamelijk over gewestwegen. De kans is dus groot dat zij voor een (groot) deel moeten rijden op wegen waarop een kilometerheffing moet worden betaald.

Ongeveer 50% vervoert met de vrachtwagen middelwaardige goederen, zoals bouwmaterialen. Daartegenover vervoert 17% laagwaardige goederen, zoals bouw- en sloopafval en grond. De overige 33% vervoert hoogwaardige goederen. In de bouw wegen de transportkosten dus relatief zwaar door in vergelijking met de waarde van de goederen.

Om enigszins aan de kilometerheffing te ontsnappen gaan bouwbedrijven vooral proberen gebruik te maken van voertuigen met een MTM van minder dan 3,5 ton, zo blijkt nog uit de enquête van de VCB.

Impact op bouwprijzen

Aannemers gaan de kilometerheffing onvermijdelijk doorrekenen in hun prijzen. De VCB heeft berekend dat de kilometerheffing de prijzen voor bouwprojecten met ongeveer 0,5% zullen doen toenemen. Omdat deze stijging bovenop andere kostprijsverhogende maatregelen komt, zoals de almaar strengere energie-eisen, dreigen bouwprojecten voor nogal wat opdrachtgevers onbetaalbaar te worden.

Vandaar het pleidooi van de VCB om een groter aandeel van de inkomsten uit de kilometerheffing voor bouwinvesteringen te bestemmen. Volgens de huidige plannen gaat dit jaar amper 40 miljoen euro en volgend jaar slechts 100 miljoen euro naar wegeninvesteringen. De VCB vreest en betreurt dat een groot aandeel van deze inkomsten (ongeveer 180 miljoen euro per jaar) in de algemene Vlaamse begroting zullen blijven verdwijnen.

Voor de bouwbedrijven betekent de kilometerheffing dus een belangrijke extra kost waar een te beperkte investeringsimpuls tegenover staat.