Press room

De nieuwe energiepremies bevatten positieve en minder positieve elementen. De consument wacht best niet met de werken

De Vlaamse regering keurde vandaag het voorstel van hervorming van de energiepremies goed. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw bevatten de plannen van minister Annemie Turtelboom een aantal goede elementen, onder meer de nadruk op een totaalaanpak. Minder positief is dan weer dat de premies voor dakisolatie en glas afgebouwd worden. De VCB raadt de consumenten aan om nog dit jaar energiezuinig te renoveren. 

Naast de aanpassing van een aantal individuele premies, zijn de opvallendste aspecten van het voorstel van Turtelboom de administratieve vereenvoudiging en de nadruk op een totaalaanpak. Een goede energieprestatie wordt pas bereikt als een coherent geheel van ingrepen wordt uitgevoerd. 

De minister stelt ook voor dat netbeheerders de verplichting krijgen om tegen juli 2016 projectbegeleiders collectieve renovatie aan te stellen. De netbeheerders zouden daarna projectoproepen moet lanceren voor wijkrenovatieprojecten. Het gaat om de gelijktijdige aanpak van minstens tien woningen uit eenzelfde buurt. Deze wijkrenovaties zouden bijkomende ondersteuning krijgen bovenop de premies. Wanneer deze verplichting er komt, staat nog niet helemaal vast. De VCB dringt erop aan dat deze maatregel zo snel mogelijk in werkelijkheid omgezet wordt. 

Ook het feit dat premies voor geothermische warmtepompen beduidend stijgen is een goede maatregel. Een warmtepomp plaatsen is een efficiënte ingreep, maar vraagt een grotere begininvestering. 

Nu renoveren

Nadelig is dat minister Turtelboom de premies voor glas en dakisolatie wil afbouwen, net als een aantal andere premies. De VCB vreest dat het energiezuinig maken van bestaande woningen hierdoor vertraging zal oplopen. In iedere geval raadt de VCB de consument aan om nog dit jaar energiebesparende ingrepen te laten uitvoeren. Hij profiteert dan twee keer: één keer van de premie, en daarnaast van een permanent lagere energiefactuur.  

Onevenwicht

De VCB betreurt dat er een onevenwicht blijft bestaan tussen de strenge normen voor nieuwbouw en de veel slappere eisen gesteld aan bestaande woningen. Nieuwbouw is een klein aandeel van de woningenmarkt. Indien de eisen aan bestaande woningen niet aangescherpt worden, zullen we zelfs in 2050 nog geen zuinig woningenpark hebben.  

De VCB pleit ervoor dat er een soort energieverplichting wordt ingevoerd iedere keer als een bestaande woning van eigenaar verandert. De nieuwe eigenaar zou dan een bepaalde periode krijgen – bijvoorbeeld vijf jaar – waarin hij ingrepen moet laten uitvoeren die de woning energiezuiniger maken.