Press room

Geen schuldopbouw bij nieuwbouw

VCB verwacht prijscorrectie vooral bij bestaande woningen 

Als reactie op uitspraken van sommige economisten vandaag beklemtoont de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) dat er geen reden tot ongerustheid bestaat over de schuldpositie van wie een nieuwe woning bouwt. De schuldopbouw bij hypothecaire kredieten doet zich vooral voor bij de aankoop van een bestaande woning. Bij de bouw van een nieuwe woning bestaat er veel minder risico op schuldopbouw. 

Een nieuwbouwwoning voldoet aan energie-eisen die de laatste jaren almaar strenger zijn geworden. Dit zorgt op termijn voor een grotere waardevastheid van de woningen die nu worden gebouwd, in vergelijking met oudere bestaande woningen. De lagere energiefactuur leidt er ook toe dat de leningen gemakkelijker terug te betalen zijn.  

Bovendien vragen de banken bij de recentste nieuwbouwwoningen een grotere eigen inbreng. Ook daardoor ligt het risico op schuldgroei bij de huidige nieuwbouw lager. 

De schuldgroei doet zich vooral voor bij diegenen die een bestaande woning hebben gekocht. Deze woningen hebben meestal een hoog energieverbruik en zullen in de toekomst nog grondig gerenoveerd moeten worden. De prijzen op deze markt blijven nochtans stijgen omdat een groot aantal gezinnen op de bestaande woningvoorraad bieden en het totaal aantal beschikbare woningen door een gebrek aan nieuwbouw amper aangroeit. 

Wie vandaag een bestaande woning koopt, houdt bij de prijsonderhandeling best rekening met de toekomstige renovatiekosten. De VCB is er dan ook voorstander van dat kopers bij de aankoop van een bestaande woning informatie krijgen over de investeringen die noodzakelijk zijn om de woning te laten voldoen aan de hedendaagse energie-eisen. Enkel zo kunnen potentiële kopers een correcte prijs bieden voor een bestaande woning.