Press room

Actua-Debat: grootschalige bouwprojecten

In december 2015 hebben Lode Ceyssens (CD&V), Johan Danen (Groen) en Marc Dillen (Vlaamse confederatie Bouw) in een Actua-Debat hun licht laten schijnen over de toekomst van grote Vlaamse infrastructuurwerken. Onder meer het belang van investeringen in mobiliteitsinfrastructuur, de knelpunten en het belang van het maatschappelijk en politiek draagvlak kwamen uitgebreid aan bod. Dit draagvlak is van belang om de implementatie van een project te versnellen in lijn met de te volgen procedures. Ook de aftoetsing aan de Europese regelgeving is primordiaal om het uitvoeringstraject optimaal te laten verlopen, aldus Marc Dillen. 

>> Bekijk nu de uitzending