Press room

VCB dringt aan op snelle beslissing over klimaatakkoord

Extra inkomsten moeten energiebesparingen in gebouwen bijkomend ondersteunen 

Momenteel staan ongeveer 300 miljoen euro op een geblokkeerde rekening omdat de regionale en de federale regeringen het niet eens geraken over de verdeling van de inkomsten uit de emissiehandel. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) dringt aan op een snelle beslissing. De middelen kunnen immers in belangrijke mate worden aangewend voor de ondersteuning van energiebesparende maatregelen in gebouwen.  

De besprekingen in het kader van het Vlaamse renovatiepact hebben nog eens duidelijk gewezen op de belangrijke uitdagingen in Vlaanderen op het vlak van energiebesparing. Vlaanderen zit met een relatief oud gebouwenpatrimonium. Gemiddeld bedraagt het energieverbruik voor bestaande appartementen bijna 300 en voor huizen bijna 500 kWh/m² per jaar. Tegelijk wordt jaarlijks minder dan 1% van dit patrimonium grondig gerenoveerd. Dit percentage moet minstens tot 2,5% per jaar worden opgetrokken. 

De huidige middelen van de Vlaamse overheid volstaan niet om hierin op korte termijn verandering te brengen. Op korte termijn zijn extra middelen nodig. De bijkomende inkomsten uit de emissiehandel kunnen hiertoe bijdragen. 

De Vlaamse overheid heeft eerder al te kennen gegeven de bijkomende inkomsten uit de emissiehandel prioritair te besteden aan energiebesparende maatregelen in gebouwen, vooral in sociale en eventueel ook in private woningen. Zij is hier al voor een stuk mee begonnen op basis van middelen die zij voorschiet. Maar de VCB dringt erop aan dat er zo snel mogelijk een regionaal-federaal akkoord komt over de verdeling van de inkomsten. Dan kan de Vlaamse regering voluit aan een concreet bestedingsplan werken met hopelijk ook maatregelen ten gunste van de private woningbouwmarkt. 

De inkomsten uit de emissiehandel zijn bovendien niet eenmalig. Zij zullen de komende jaren nog blijven aanhouden. Zij stellen de Vlaamse overheid aldus in staat voor de ondersteuning van energiebesparingen in gebouwen een meerjarenbeleid te voeren.

Noot: hiernaast foto van de krijttekening om Leuvenaars aan te moedigen hun daken te isoleren (foto van Robbe Maes)