Press room

Sectorfederaties onthalen tweede laadpalenplan positief

Pleiten tegelijk voor hogere ambities  

In de eerste plaats staan de sectorfederaties Techlink, VCB (Vlaamse Confederatie Bouw) en AVERE België (de Belgische afdeling van de Europese associatie voor e-mobiliteit) positief tegenover de opvolger van het eerste laadpalenplan die minister Lydia Peeters zopas bekend heeft gemaakt. Maar dit plan zal nog moeten worden bijgestuurd om tijdig het noodzakelijke nog hogere niveau van elektrische mobiliteit te bereiken.  

Er is sprake van 500.000 batterij elektrische of zero emissie wagens in 2030. Het federale regeerakkoord heeft afgesproken dat alle bedrijfswagens vanaf 2026 zero emissie moeten zijn. Techlink, VCB en AVERE België verwachten dat tegen 2030 ongeveer 1 miljoen batterij elektrische bedrijfswagens in België rond rijden, als ook de lichte bestelwagens vergroend zullen worden. In dit getal zit het aantal elektrische wagens voor particulieren niet vervat. 

Het plan onderschat de uitrol van elektrische wagens en bijbehorende laadinfra. De Vlaamse regering zal op deze manier bij de uitvoering heel snel geconfronteerd worden met een tekort aan publieke laadpalen. Techlink, VCB en AVERE België dringen dan ook aan op de realisatie van een algemene visie en op een plan hoe de Vlaamse regering de toekomst van het wagenpark en de mobiliteit in het algemeen ziet.  

Techlink, de VCB en AVERE België zijn wel heel tevreden met de aanpak van het nieuwe laadpalenplan.  

Meer marktwerking 

Door een betere voorbereiding en afstemming krijgen meer kwalitatieve laadinfra partijen de kans om palen uit te rollen via een systeem ‘paal volgt wagen’. De palen worden niet meer op onbereikbare plaatsen gezet (wat was nu soms wel het geval is, waardoor er bijna niet geladen wordt). Daardoor zal het commerciële model verbeteren. Dit zal de uitrol van elektrische wagens zeker ondersteunen. 

Fluvius niet meer in de lead - goed want rechter en partij 

De rol van Fluvius wordt teruggeschroefd. Zij zullen niet meer de leidende partij zijn in het aanbesteden van publieke laadinfra in Vlaanderen. Voor Techlink, VCB en AVERE België is dit een goede zaak, want er is in Vlaanderen laadinfra gerealiseerd op commercieel niet interessante plaatsen omdat gemeentebesturen daar een laadpaal vroegen of omdat de omstandigheden qua netcapaciteit ideaal waren. Deze laadpalen worden vandaag ook te weinig gebruikt.  


Meer ruimte voor innovatie

In het plan worden ruimte en middelen voorzien voor creatieve projecten, zoals integratie in mobipunten, slimme laadsystemen, ... Dat is dringend nodig want Vlaanderen is een grote achterstand aan het oplopen, zeker ten aanzien van Nederland waar er met 60.000 publieke laadpunten een pak innovatieve projecten lopen naar deelmobiliteit, flexibiliteit en integratie met het energiesysteem, ...  Techlink, VCB en AVERE België zijn enthousiast dat Vlaanderen nu de ambitie ontwikkelt om een stuk van de grote achterstand in te lopen.  

241120.jpg

Over de Vlaamse Confederatie Bouw

In Vlaanderen telt de Confederatie Bouw meer dan 10.000 aangesloten bedrijven. Bij de Confederatie Bouw zijn zowel kleine en middelgrote als grote ondernemingen aangesloten. Daarbij gaat het om alle bouwberoepen, niet alleen de algemene aannemers, de uitvoerders van infrastructuurwerken en de wegenbouwers maar ook de voltooiings- en installatiebedrijven.

Over Techlink 

Techlink is de eerste én enige beroepsfederatie die alle technieken en installatiebedrijven (zoals elektro & HVAC) verbindt, versterkt en vertegenwoordigt. Techlink helpt haar meer dan 3000 leden een sterke plaats te behouden in een sector in transitie. Door services en belangenbehartiging op economisch, sociaal, maatschappelijk en juridisch gebied, cao onderhandelingen en lobbying en door samenwerking met haar koepelorganisatie Confederatie Bouw, is Techlink met haar passie en ervaring, dé vertegenwoordiger van de Belgische installatiemarkt. 

Over AVERE België 

AVERE wil de transitie naar zero emissie voertuigen realiseren door de leveranciers van producten en diensten in dit segment te verenigen met de gebruikers van elektrische voertuigen. AVERE België vertegenwoordigt bedrijven uit de volledige waardeketen inzake elektrische mobiliteit.