Press room

Vlaamse Confederatie Bouw steunt de verhoogde budgetten voor asbestafbouw

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft voor de komende twee jaar een recordbedrag van 124 miljoen euro uitgetrokken om te investeren in asbestafbouw. Dat is een verzesvoudiging van het gemiddelde jaarlijkse budget van 10 miljoen euro per jaar. Gezien de omvang van de asbestproblematiek staat de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) achter deze aanpak. 

“Asbest is vooral gekend van de asbesthoudende golfplaten. Maar asbest is tot 2001 ook gebruikt in heel veel andere toepassingen zoals dakpannen, mastiek, bitumen, isolatiemateriaal, tegellijm, imitatiemarmer, vinylvloerbekleding en afdichtingskoorden. Er zijn meer dan 3500 verschillende toepassingen gekend”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.  

Volgens cijfers van OVAM is in ruim 2,7 miljoen particuliere woningen asbest aanwezig, goed voor 910.000 ton. Voor onze schoolgebouwen wordt deze hoeveelheid ingeschat op 114.000 ton asbest, in de land- en tuinbouw is dit 865.000 ton en in bedrijven 690.000 ton. Uit de sloopopvolgingsplannen die de sloopbeheersorganisatie Tracimat nakijkt, blijkt dat maar liefst 90 % van de gesloopte gebouwen in Vlaanderen asbest bevat. Asbest uit het sloopafval halen is dus essentieel om een circulaire economie in de bouw mogelijk te maken en tot een hoogwaardig hergebruik van materialen te komen. 

“De premie voor het isoleren van daken en gevels koppelen aan de verwijdering van asbest in het bestaande, verouderde gebouwenpatrimonium is een heel goede zaak. Hierdoor slaan we als het ware twee vliegen in één klap: het gevaarlijke asbest wordt verwijderd en de energiefactuur van de particulier daalt.”, aldus Marc Dillen. 

De VCB roept op om de asbestverwijdering te laten uitvoeren door een professional. “Onze leden kennen de risico’s van asbestverwijdering. We organiseren continu praktische opleidingen en bijscholingen rond asbest, specifiek per doelgroep. Zo krijgen dakwerkers een andere opleiding dan loodgieters of schrijnwerkers.  Ze leren asbest veilig te verwijderen, leren hun mondmaskers en beschermingskledij correct aan- en uit te trekken, leren het asbest veilig te verpakken, enz.