Press room

Zuiveringsgraad in Vlaanderen laatste 2 jaar gestegen met slechts 0,6%

Bouwbedrijven zijn zeker klaar om versnelling hoger te schakelen ! 

Vlaanderen is een slechte leerling van de klas 

Volgens de EU-richtlijn water moet alle oppervlakte- en grondwater in 2027 van goede kwaliteit zijn. De laatste jaren heeft Vlaanderen hierin vooruitgang geboekt, maar toch komt nog altijd meer dan 15% van het rioolwater ongezuiverd in onze beken en rivieren terecht. Hiermee doet Vlaanderen het veel slechter dan onze buurlanden. Zo is de zuiveringsgraad in Nederland 99% en in Duitsland 97%. We zien ook amper een inhaalbeweging. Tussen 2017 en 2019 is de zuiveringsgraad slechts gestegen van 83,23% naar 83,84%.  

Gemeenten vragen meer verantwoordelijkheid, huidige bestuursperiode cruciaal voor realisatie doelstelling 

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de sectorfederatie Vlawebo van de wegenbouwers ondersteunen de vraag van de gemeenten om in samenwerking met het Vlaams Gewest concrete doelstellingen en financiering vast te leggen in een rioolplan. Hierbij moet het ambitieniveau voldoende hoog liggen om de doelstellingen rond riolering en waterzuivering van 2027 te kunnen halen. 

Aangezien de huidige bestuursperiode voor de gemeenten nog loopt tot 2024, is er ook geen ruimte meer om de bal door te schuiven naar een volgende bestuursperiode. Willen de gemeenten de doelstellingen halen zullen de investeringsprojecten in riolering en waterzuivering deze bestuursperiode nog moeten worden opgestart. 

Kans om droogteproblematiek aan te pakken 

De behoefte aan investeringen in waterafvoer en -zuivering reikt ook verder dan de vooropgestelde doelstellingen. Zo kent Vlaanderen nog steeds een grote onderhoudsachterstand en wordt op te veel plaatsen afvalwater nog niet gescheiden van regenwater. Het huidige rioleringsstelsel is voornamelijk gericht op het zo snel mogelijk afvoeren van water. 

Om de recente droogteproblematiek aan te pakken dient er meer geïnvesteerd te worden in infiltratie, bijvoorbeeld via wadi’s en buffervoorzieningen, om ervoor te zorgen dat hemelwater niet onmiddellijk afgevoerd wordt. Zo hoeft dit water niet meer gezuiverd te worden en kan het gebruikt worden om het grondwater aan te vullen. 

Zuiveringstempo neemt af 

In haar persbericht van 12 januari 2019 heeft de VCB de huidige gemeentebesturen al opgeroepen meer inspanningen te leveren om de zuiveringsgraad versneld te verhogen. Tijdens de vorige zesjarige periode (2013  tot 2019)  is de zuiveringsgraad in Vlaanderen slechts met 5% gestegen, de laatste twee jaar ging ze zelfs amper 0,6% vooruit. In de twee eerdere bestuursperiodes (2000 tot 2006 en 2006 tot 2012) ging de zuiveringsgraad er respectievelijk met 15% en 16% op vooruit. Het ritme waartegen extra afvalwater wordt gezuiverd, is de laatste jaren dus in belangrijke mate vertraagd. 

Niet al het laaghangend fruit is al geplukt 

Bij meer afgelegen woningen is de aansluitings- en zuiveringskost hoger. Maar vandaag hebben we ook nog zelfs een achterstand bij de meer centraal gelegen woningen. Zo hebben 45 gemeenten, goed voor bijna 450 000 inwoners, een zuiveringsraad lager dan 60%. 

Het aanbestedingsritme van de gemeenten moet op een hoger niveau worden gelegd. De daling van de orderboeken, door de Coronacrisis, bij heel wat bouwbedrijven maken het mogelijk om op korte termijn meer rioleringswerken uit te voeren. Belangrijk daarbij is dat de voorbereiding van deze projecten, ondanks de Covid-crisis en het telewerken, geen vertragingen oplopen. Veilig werken en toch een relancebeleid voeren zijn zeker verzoenbaar. 

Belangrijk is dat de sector zo snel mogelijk duidelijkheid krijgt over de aanpassing van de meerjareninvesteringsplannen van de gemeenten zodat ze haar capaciteit daar kan op afstemmen.