Press room

Premieverhogingen bij energetische werken stimuleren relance in de bouw

Goed voor het klimaat en voor economische heropleving 

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is tevreden over de premieverhogingen bij energetische werken aan gebouwen. De Vlaamse regering heeft daaromtrent vandaag een beslissing genomen. Deze maatregel stimuleert niet alleen de relance in de bouw, maar helpt ook gezinnen om de energie- en klimaatdoelstellingen mee te realiseren. Gebouwen zijn vandaag immers voor 40 % verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot. Daarom dienen we dringend in te zetten op de ‘renovation wave’.  

De Vlaamse Regering heeft beslist om de premies voor buitenmuurisolatie en hoogrendementsglas te verdubbelen vanaf 2021. Daarnaast wil de Vlaamse Regering de ‘labelpremie’ voor iedereen laten gelden vanaf 2021, voert ze een verhoogde premie in voor isolatiewerken gekoppeld aan asbestverwijdering van dak en gevels en wordt de sloop/heropbouwpremie verlengd en verhoogd. 

Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw: “de verdubbeling van de premies voor buitenmuurisolatie aan de buitenkant naar 30 euro per m² en hoogrendementsglas naar 16 euro per m² is een goed initiatief. In vergelijking met de Brusselse energiepremies zijn de Vlaamse premies aan de lage kant waardoor een echte incentive om te isoleren ontbreekt. Deze premieverhoging biedt een sterkere incentive om een woning alsnog energiezuinig te maken.” 

Ook is de Vlaamse Confederatie Bouw tevreden met een verhoogde premie voor isolatiewerken gekoppeld aan asbestverwijdering. Marc Dillen: “Jaarlijkse moeten we ruim 40.000 woningen en 1.500 woongebouwen asbestvrij maken om de doelstellingen in het asbestplan te halen. Vaak worden gezinnen die hun dak willen na-isoleren geconfronteerd met bijvoorbeeld een onderdak van asbest, wat uiteraard een meerkost betekent. We waren dan ook vragende partij om een gekoppelde premie te voorzien.” 

Met de verlenging van de sloop- en heropbouwpremie tot de algemene 6%-regel wordt ingevoerd door de Federale Regering, zorgt de Vlaamse Regering volgens de VCB voor de nodige continuïteit. “De verlenging van de sloop- en heropbouwpremie is een goede zaak. Dat deze premie verhoogd wordt tot 10.000 euro zal ook helpen om meer mensen over de streep te trekken om over te gaan tot sloop en heropbouw.”  

Naast de premieverlenging en -verhoging, worden ook de aanvraagmodaliteiten gewijzigd. Vandaag is het nog zo dat de premie aangevraagd moet worden drie maanden na de aanvraag van de omgevingsvergunning. Hetgeen volgens de VCB leidt tot een bijkomende administratieve last, omdat de premie moet aangevraagd worden nog voor een aannemer en bouwheer de zekerheid hebben over de werkelijke uitvoering van de werken. Dat wordt nu aangepast en de premie zal aangevraagd kunnen worden binnen de drie maanden na toekenning van de omgevingsvergunning. 

Ook over de invoering van de labelpremie is de Vlaamse Confederatie Bouw positief. Deze premie bedraagt maximaal 5000 euro voor een woning en 3750 euro voor een appartement, afhankelijk van het oorspronkelijke en het uiteindelijke (na renovatie) EPC-label. Marc Dillen: “Door EPC-verbeteringen financieel te belonen, komen er meer zaken in aanmerking voor deze premie dan nu het geval is bij de Totaalrenovatiebonus.  

Dat de overheid daarnaast ook nog eens voorziet in een energielening+ of rentesubsidie kan volgens de VCB de versnelling van het renovatieritme alleen maar ten goede komen. “Dat is dan weer een goede zaak voor de energie-efficiëntie van het Vlaamse gebouwenpark en dus ook voor het klimaat”, besluit Marc Dillen.