Press room

Maak komaf met wachtlijsten van investeringen via Europese subsidies

Vlaamse overheid moet voluit meedoen aan Europese renovatiegolf 

In verschillende domeinen kampt de Vlaamse overheid met wachtlijsten. Investeringsdossiers zijn nagenoeg aanbestedingsklaar maar kunnen niet worden aanbesteed bij gebrek aan middelen. Illustratief zijn de investeringsdossiers voor de schoolgebouwen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) raadt de Vlaamse regering aan die dossiers maximaal in te dienen in het kader van het Europese relanceplan. De Europese subsidies zijn immers aan twee voorwaarden gekoppeld: zij moeten binnen de twee jaar worden uitgevoerd en zij moeten een concrete bijdrage leveren tot een beter klimaat. Heel wat dossiers op de wachtlijsten beantwoorden aan beide criteria. 

Een groot aantal investeringsdossiers voor scholen liggen al jaren op goedkeuring te wachten bij Agion (het Agentschap voor Infrastructuur in Onderwijs). Zij moeten geen langdurige vergunningsprocedure meer doorlopen en zijn nagenoeg aanbestedingsklaar. Bovendien dateren ongeveer 60% van de schoolgebouwen van voor 1970 en is een op de drie schoolgebouwen zelfs van voor 1950. Door een grondige renovatie is het mogelijk die gebouwen veel energiezuiniger te maken en tegelijk ook gezonder dankzij up to date ventilatie-installaties en door de verwijdering van het aanwezige asbest. De wachtlijst bij Agion was vorig jaar al opgelopen tot circa 3 miljard euro. 

Een gelijkaardig probleem doet zich voor bij de restauratiepremies. Daar is de wachtlijst intussen al opgelopen tot ongeveer 250 miljoen euro. Ook daar gaat het om nagenoeg aanbestedingsklare dossiers. Erfgoedgebouwen maximaal aanpassen aan de huidige energie-eisen vormt daarbij een belangrijke uitdaging. Ook hiervoor kunnen Europese subsidies soelaas bieden. 

Maar ook in andere domeinen heeft de overheid precies weet van concrete renovatienoden. Denk dan aan de sociale woningen, aan de gebouwen van woonzorgcentra en ziekenhuizen en aan administratieve gebouwen. Ook hier zijn nog heel wat investeringen nodig om woningen en gebouwen energiezuiniger en klimaatvriendelijker te maken. 

De VCB roept de Vlaamse overheid op om aan de verschillende administraties te vragen al de bijna aanbestedingsklare dossiers op te lijsten. Op basis hiervan kan de Vlaamse regering zeer concrete voorstellen voor Europese subsidies indienen. Deze oplijsting moet nu zeer snel gaan want de Europese instanties dringen daarop aan. De Vlaamse regering mag die kans niet laten voorbijgaan. De renovatiegolf die de Europese Unie op ons continent op gang wil brengen, mag aan Vlaanderen niet voorbijgaan.