Press room

Coronacrisis treft vooral de niet-residentiële bouwsector en de renovatiesector

Volgens een enquête van de Vlaamse Confederatie Bouw bij 170 bouwbedrijven zien vooral de niet-residentiële bouwsector en de renovatiesector de toekomst pessimistisch in. Zo zegt 18% van bedrijven in de renovatiesector dat hun orderboek voor minder dan een maand gevuld is, in de niet-woongebouwen sector is dit 11%. In de meeste andere sectoren hebben de meeste bedrijven een orderboek dat voor meer dan een maand gevuld is.

Impact op de financiële toestand

Vooral bij de niet-woongebouwensector lijkt dit een sterke impact te hebben op hun cashflow. 26% zegt grote problemen te hebben om kortlopende facturen te betalen. De sterk verminderde vraag naar nieuwe niet-woongebouwen kan wijzen op een terugvallende investeringsbereidheid bij de bedrijven: weinig bedrijven denken tijdens een economische crisis aan de uitbreiding van hun activiteiten. De lage verzekerde activiteitsduur bij niet-residentiele nieuwbouw is vaak ook een groter probleem dan bij de renovatie van woningen omdat de doorlooptijd van nieuwbouwprojecten ook langer is. Zo zegt 74% van bouwbedrijven actief in de niet-woongebouwensector dat hun orderboeken minder dan normaal gevuld zijn en 33% zegt veel minder dan normaal gevulde of bijna lege orderboeken te hebben.

Algemene daling personeelsbestand en nog steeds een resem knelpuntberoepen

Weinig bedrijven denken nog aan aanwerven. In de meeste sectoren antwoordt het grootste deel van de bedrijven dat hun personeelsbestand stabiel blijft in de loop van 2020. Toch zien we opnieuw bij de niet-woongebouwensector dat de helft van de bedrijven denkt dat hun personeelsbestand zal afnemen.

Onlangs heeft de VDAB haar knelpuntberoepenlijst gepubliceerd. Ondanks de huidige economische moeilijkheden en de negatieve verwachtingen van de bouwbedrijven in onze enquête, nemen de opgebouwde arbeidstekorten van de voorbije jaren niet af. De bouw blijft heel wat knelpuntberoepen kennen die bijgevolg de nodige jobzekerheid opleveren. Zo vinden we in de knelpuntberoepen top 10 voor 2020 opnieuw werfleider en calculator bouw terug. Maar daar stopt het niet. Onder bouwvakkers en technici telt de sector immers al jarenlang een resem knelpuntberoepen zoals bekister en ijzervlechter, wegenwerker, kraanbestuurder, vloerder/tegelzetter, plaatser van kabels en leidingen, installateur van datacommunicatienetwerken, elektrotechnisch installateur, monteur van centrale verwarmingsinstallaties enz. Voor hoger opgeleiden gaat het naast werfleider en calculator om projectleiders, landmeters, technici studiebureau bouw enz.

Wegenbouw wordt voorlopig minder zwaar getroffen

De helft van de bedrijven zegt een orderboek te hebben dat voor meer dan 6 maanden gevuld is, geen enkel bedrijf zegt grote problemen te hebben om kortlopende schulden te betalen en slechts 10% denkt dat hun personeelsbestand zal afnemen. Een verklaring hiervoor is het memorandum dat tussen Minister Lydia Peeters en de bouwsector wegen- en waterbouw werd getekend. Hierdoor konden de bouwactiviteiten voor het beleidsdomein MOW doorgaan en konden zelfs werven versneld en vervroegd worden uitgevoerd. In de weken voorafgaand aan het bouwverlof waren er quasi geen werven meer stopgezet.

Toch zegt 70% nog steeds dat hun orderboeken minder dan normaal gevuld zijn, al zegt geen enkel bedrijf dat de orderboeken bijna leeg zijn. We moeten daarbij ook een onderscheid maken tussen de verschillende aanbestedende overheden. Veel opdrachten worden uitgeschreven door steden en gemeenten en hier kregen we signalen dat deze opdrachten afgenomen zijn.

Meer sparen en minder investeren?

Het uitstelgedrag bij de renovatie van woningen draagt waarschijnlijk bij tot de recordstijgingen van de spaarboekjes (zie de recente sterke stijging van beleggingen op spaarboekjes in de eerste helft van dit jaar met 9,4 miljard euro waardoor de spaartegoeden op een recordbedrag van 291,6 miljard euro komen).

>> Klik hier voor het artikel in De Tijd hieromtrent met bijdrage van VCB.

170820grafiekgerti.jpg

170820grafiekgertii.jpg

170820grafiekgertiii.jpg