Press room

Extra rechters bij Raad voor Vergunningsbetwistingen goed voor investeringsklimaat

Vlaams minister van omgeving, Zuhal Demir, kondigde recent aan om het aantal rechters bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen te verhogen van negen naar elf rechters. De doorlooptijd van een procedure bij de Raad bedraagt vandaag 15 maanden. Een grotere capaciteit bij de Raad zou deze doorlooptijd verder moeten inkorten. 

De Vlaamse Confederatie Bouw is verheugd met de grotere capaciteit bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een kortere doorlooptijd bij beroepsprocedures verhoogt immers de rechtszekerheid en de investeringsbereidheid in de bouwsector. Ook burgers die beroep indienen bij de Raad krijgen hierdoor sneller duidelijkheid. 

Een verbeterd investeringsklimaat in de bouwsector is essentieel voor een economische relance na de coronacrisis. Bouwprojecten die sneller van start gaan zorgen voor meer werkgelegenheid en tewerkstelling in de bouwsector. Sinds februari dit jaar is het aantal nieuwe vacatures in de bouwsector met één derde gedaald en stijgt ook het aantal werkzoekenden. Bovendien zegt meer dan de helft van de bouwbedrijven dat hun orderboeken en nieuwe klantencontacten sterk zijn teruggelopen. Zonder een doorgedreven relanceplan lijkt hier in de nabije toekomst weinig verbetering te zijn. 

Investeringen in de bouwsector hebben bovendien nog een ruimere maatschappelijke en economische impact. Zo dragen residentiële bouwprojecten bij aan betaalbaar wonen en de herwaardering van kernen. 

Nieuwbouw is ook energiezuinig en wordt ook vaak gecombineerd met hernieuwbare waardoor deze bouwprojecten bijdragen aan de doelstellingen rond milieu en hernieuwbare energie.