Press room

Wonen vraagt steeds minder bijkomende ruimte in Vlaanderen

Niet minder woonprojecten, wel efficiënt gebruik van schaarse ruimte 

Binnenkort buigen de Vlaamse parlementsleden in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie zich opnieuw over ruimte-inname in Vlaanderen. In het resolutievoorstel over een tijdelijke bouwstop voor woonuitbreidingsgebieden staan een resem cijfers die dienen aan te tonen dat ruimte-inname in Vlaanderen de pan uit swingt. De Vlaamse Confederatie Bouw vraagt evenwel aandacht voor het gebruik van de juiste gegevens : dat zijn de laatst beschikbare en hetgeen specifiek toegespitst is op wonen. Want ondanks de perceptie dat er kwistig wordt omgesprongen met de schaarse ruimte, is voor wonen het tegendeel waar. Ook het afgelopen jaar is het bijkomend bodemgebruik voor wonen gedaald van gemiddeld 3,69ha/dag in 2018 naar 3,5ha/dag in 2019. In de laatste 10 jaar stellen we bovendien een duidelijk dalende trend vast in het bodemgebruik voor wonen. Tussen 2010 en 2019 daalde dat bodemgebruik met 21%.  

Die trend springt vooral in het oog omdat het aantal nieuwbouwwoningen in deze periode steeg met 8000. Het aantal nieuwbouwwoningen per hectare in gebruik genomen percelen, stijgt dus met 56% van 22 woningen per hectare naar 34.

>>> Lees verder

“Het regeerakkoord van de Vlaamse regering benadrukt het belang van differentiatie in ruimtebeslag. En dat is cruciaal. Want wonen wordt vandaag telkens opnieuw onterecht geviseerd,  terwijl er steeds meer maatschappelijke uitdagingen nood hebben aan ruimte-inname. Denk aan stadsbossen, windmolenparken, fietssnelwegen, waterwerken, communicatienetwerken enz. die wegen op onze ruimte maar onmisbaar zijn. Er is nood aan gericht beleid met aandacht voor de reële trends in de uiteenlopende bestemmingen van ruimte-inname”, besluit Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw.

Evolutie bodemgebruik in ha/dag Vlaanderen - wonen in dalende lijn.

grafiekbodemgebruikklein.jpg