Press room

Bouw- en installatiesector zijn tevreden over versnelde uitrol van digitale meters

Cruciaal voor optimale productie en verdeling van hernieuwbare energie  

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir heeft onlangs aangekondigd versneld werk te maken van de uitrol van de digitale meter voor gas en elektriciteit in Vlaanderen. Zij wil de volledige uitrol vijf jaar sneller dan voorzien voor elkaar krijgen. Nu zullen in een periode van tien jaar alle gebouwen en woningen in Vlaanderen zo’n digitale meter krijgen. De bouw- en installatiesector zijn tevreden over die aanpak, want de uitrol van de digitale meter is een goede zaak voor de globale energie-efficiëntie van gebouwen en cruciaal voor een optimale productie en verdeling van hernieuwbare energie.  

De digitale meter wordt sinds juli vorig jaar geleidelijk ingevoerd in Vlaanderen. En dit kan een doorslaggevende rol spelen om net-actieve gebouwen optimaal in te zetten. Dat zijn de gebouwen die hernieuwbare energie produceren maar ook consumeren. Om stappen te zetten in een evenwichtige bevoorrading van hernieuwbare energie, kunnen de ‘net-actieve gebouwen’ daarom een cruciale rol spelen. Dat betekent dat het gebruik van elektriciteit van die gebouwen piekt bij hoge productie en indien nodig de mogelijkheid heeft om te bufferen – bijv. met batterijen - om op een later tijdstip het elektriciteitsnet te bevoorraden. In zo’n automatisch sturingsmechanisme schuilt het succes van een complete transitie naar hernieuwbare energie aangezien grote schommelingen kunnen worden vermeden. 

De digitale meters maken de stap naar Local Energy Communities (LEC’s) mogelijk. In die lokale energienetten wordt hernieuwbare energie niet alleen lokaal opgewekt maar ook uitgewisseld.  Steeds meer woningen en gebouwen produceren immers zelf energie. Performante batterijen doen hun intrede. Een elektrisch wagenpark  kan tevens een onderdeel vormen van zo’n LEC. Europa heeft bovendien aan elke lidstaat gevraagd om een wetgevend kader voor LEC’s te voorzien. De Vlaamse regering heeft dit alvast samen met de uitrol van slimme digitale meters als prioriteit aangeduid in haar regeerakkoord. 

“De digitale meter biedt het instrument bij uitstek om de energie-efficiëntie van een woning optimaal in te schatten. Aangezien voor nieuwbouw bijkomende energiewinsten vooral liggen in de afstemming van technieken en schil. Zoals in de combinatie van de lokale opwekking van hernieuwbare energie, de opslag ervan en het op het juiste moment sturen van het verbruik in functie van de lokale behoeften en de beschikbaarheid. De versnelde uitrol van digitale meters speelt een sleutelrol. Zonder die meters blijven de mogelijkheden immers beperkt”, besluit Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw.  

De digitale meter is het nodige instrument om ook de residentiële verbruikers en prosumenten te betrekken bij de evoluties van de energietransitie. Zo zullen particulieren in de toekomst mee kunnen deelnemen aan de fluctuerende energiemarkt via een integratie van hun technische installatie met het distributienet en de LEC. Uiteraard is de opslag van elektrische energie in warmte ook één van de mogelijke onderdelen van de net-actieve gebouwen”, aldus Kris Van Dingenen, algemeen directeur van Techlink.

Een persbericht van de Vlaamse Confederatie Bouw en Techlink

Over Vlaamse Confederatie Bouw

Meer dan 10.000 bouwbedrijven zijn in Vlaanderen aangesloten bij de Confederatie Bouw. Aldus is de Vlaamse Confederatie Bouw de meest representatieve beroepsorganisatie voor de bouwsector in Vlaanderen. Zij vertegenwoordigt:

  • zowel grotere bouwbedrijven als KMO's en zelfstandigen;
  • al de bouwberoepen, niet alleen de algemene aannemers, de uitvoerders van infrastructuurwerken en de wegenbouwers maar ook de voltooiings- en installatiebedrijven.

Over Techlink:

Techlink is de enige federatie in België die installatiebedrijven van alle technieken verbindt, versterkt en vertegenwoordigt. Techlink neemt zijn verantwoordelijkheid op als sectorleider door een voortrekkersrol op te nemen in de energietransitie en de veranderende maatschappelijke context waarin installatiebedrijven in de toekomst moeten werken. Techlink ondersteunt en begeleidt alle Belgische installatiebedrijven doorheen de onvermijdelijke energietransitie. www.techlink.be

logo-techlink-vcb.jpg