Press room

Bouwsector enthousiast over nieuwe steunmaatregelen Vlaamse regering

De Vlaamse regering kondigt een aantal nieuwe steunmaatregelen voor bedrijven aan. Met deze steunmaatregelen wil de Vlaamse regering vooral ervoor zorgen dat bedrijven die voor de coronacrisis financieel gezond waren, voldoende kapitaal kunnen aantrekken om na de crisis nog steeds gezond te zijn. De steun wordt gegeven in de vorm van bijkomend kapitaal, garanties en achtergestelde leningen. 

Financiële gezondheid op lange termijn 

Met de compensatiepremie en hinderpremie, maar ook met het uitstel van de onroerende voorheffing en het bankenplan probeerde de Vlaamse regering al tegemoet te komen aan de meest acute financiële problemen van ondernemingen.

Om een duurzaam economisch herstel te realiseren moet de Vlaamse regering ook op langere termijn ondersteuning bieden. De economische uitdagingen veroorzaakt door de coronacrisis zullen immers niet op enkele maanden opgelost kunnen worden. Het extra kapitaal dat de Vlaamse regering nu wil geven aan onze bedrijven draagt daar zeker toe bij. 

Niet enkel ondersteuning maar ook relance 

Naast ondersteuning moet dringend werk gemaakt worden van een relancebeleid. Waar orderboekjes in de bouwsector goed gevuld waren, stellen we vandaag een sterke achteruitgang vast. We roepen dan ook de Vlaamse regering op om te blijven investeren in een duurzame economie.