Press room

VCB verheugd over maatregelen renovatiepact

Snel renoveren loont

Vandaag licht de krant De Morgen een aantal concrete maatregelen toe van het Renovatiepact dat eind vorig jaar werd afgesloten tussen de Vlaamse regering en de bouwsector. De Vlaamse Confederatie Bouw zal ook in de komende maanden verder blijven werken aan de uitwerking van dit pact. Vooral het versneld inzetten op minimale componenteisen, voor onder meer isolatie van de bouwschil en voor installaties, lijkt dringend om op korte termijn houvast te bieden aan verbouwers. Immers, het renovatiepact wil eigenaars van een energieverslindende woning aanzetten tot een ingrijpende en vooral optimale renovatie. Dat is essentieel om de lange termijndoelstelling tegen 2050 te behalen van E-60 voor alle woningen. 

Alles in één keer of via een gestructureerd stappenplan

Wie in één beweging grondig renoveert, stemt de verschillende ingrepen in de renovatie optimaal op elkaar af. In het artikel is hieromtrent kort sprake van de invoering van een woningpas. Wat houdt dit in ? Wie kiest voor een gefaseerde renovatie, krijgt dankzij die woningpas met aangepast stappenplan zekerheid over een optimale uitvoering. Eens ingevoerd, kan de woningpas uitgroeien tot een nuttig instrument, om op lange termijn E60 of beter te behalen en onnodig dubbelwerk, en bijgevolg onnodige investeringen, te vermijden. Immers, de renovatienoden van elk huis zijn verschillend en de woningpas kan hierop inspelen en concreet aangeven welke werken aan dak, muren, vloeren, ramen, installaties enz. op lange termijn aangewezen zijn en de energieprestatie en de waarde van de woning op peil houden.  

VCB pleit voor de snelle invoering van de woningpas want die zal overgaan van eigenaar naar eigenaar. Daardoor krijgen kandidaat-kopers een beter inzicht dan vandaag, op het energieverbruik en de waarde van de woning. Niet alleen kan dit leiden tot een transparantere woningmarkt, ook de keuze tussen grondige renovatie en vervangende nieuwbouw zal beter ondersteund worden.  

Renovatie versus vervangende nieuwbouw

Wie beschikt over een woning in erg slechte staat, doet er goed aan sloop die gepaard gaat met vervangende nieuwbouw te overwegen. Immers, soms kan zelfs een ingrijpende renovatie niet het beoogde resultaat bereiken of is de renovatie eenvoudigweg duurder. 

Vervangende nieuwbouw leidt in de meeste gevallen ook tot een beduidend betere energieprestatie.  Daarnaast vaart ook het wooncomfort er wel bij aangezien de indeling van de woning kan verbeterd worden en er extra leefruimte kan voorzien worden.

Geen onnodig uitstel van renovatie

Wie investeert in een energiezuinige renovatie is meer dan ooit verzekerd van een lange termijnrendement, aangezien de energiezuinigheid blijvend doorweegt op de waarde van de woning. Bovendien kunnen kandidaat-verbouwers vandaag genieten van een historisch lage rente en kunnen zij beroep doen op verschillende ondersteunende maatregelen (energiepremies, renovatiepremies en energieleningen). Wacht niet onnodig en maak uw woning waardevast, want renteveranderingen kunnen niet uitgesloten worden en extra verplichtingen kunnen hun opwachting maken. Bovendien is uitstel van een noodzakelijke renovatie nefast voor uw energiefactuur, CO2-uitstoot en uw wooncomfort. 

Maak van renovatie gebruik om gevaarlijke stoffen te verwijderen

Wie deelcomponenten van een woning grondig aanpakt in functie van de energieprestatie, doet er goed aan om eveneens de aanwezige gevaarlijke stoffen, zoals asbest, met de grootste omzichtigheid te verwijderen. Asbest is in nog te veel woningen aanwezig en bij renovatiewerken schakelt u het best professionals in, omdat de gezondheidsrisico’s bij verkeerde behandeling groot zijn.