Press room

Beluister het interview met VCB over bouwshift en ruimtelijke trends

"Bouwshift al tien jaar aan de gang met verdichting en stadsprojecten. Doordachte aanpak van ruimtelijke plannen is evenwel cruciaal om betaalbaarheid niet verder onder druk te zetten", besluit Marc Dillen van VCB. Beluister zijn tussenkomst in De Ochtend https://bit.ly/2Nc2eeg

Dit interview kadert recente artikels over de ruimtelijke evolutie in Vlaanderen van de jaren 70 in de vorige eeuw tot vandaag.

In de weekendkrant van De Standaard van 26/10/2019 wordt heel wat aandacht besteed aan een betonrush die momenteel aan de gang zou zijn. Het volgende staat er te lezen: "Maar door niet duidelijk te stellen waar wel en waar niet meer gebouwd zou mogen worden, veroorzaakte de betonstop paniek. Er kwam een rush op bouwgronden, waardoor we niet langer 6,4 maar 7,3 hectare open ruimte per dag innemen. Terwijl we volgend jaar aan 4,5 hectare hadden moeten zitten."

VCB heeft de laatste maanden meermaals beklemtoond dat die stijging te wijten is aan nieuwe aanpak in de statistische verwerking van ruimtebeslag

De evolutie van het ruimtegebruik wordt geschat op basis van kadastergegevens. De stijging naar 7,3ha wordt voornamelijk veroorzaakt door een sterke stijging in de categorie "Terreinen voor vervoer en telecommunicatie": meer bepaald +505ha. Deze categorie wordt voor 90% bepaald door de niet-gekadastreerde oppervlakte. De niet-gekadastreerde oppervlakte is een benadering of een schatting voor de oppervlakte die wordt ingenomen door terreinen ivm. vervoer en telecom, omdat bij het Kadaster geen andere gedetailleerde info beschikbaar is voor deze rubriek.

Op jaarbasis zijn er grote verschillen in deze categorie die niet veroorzaakt worden door werkelijk ruimtegebruik, maar door statistische verschillen. De rush op de bouwgronden waar De Standaard op wijst is dus in grote mate een statistische anomalie.

>>> dat kan u uitgebreider lezen in ons blogbericht 'Impact van ruimtebeslag in Vlaanderen overschat' van mei 2019