Press room

Krijgt Vlaanderen duurste snipperbossen ter wereld ?

Negatief reguleren belet positief investeren in volgende legislatuur

Vorige week heeft De Tijd bericht over het kostenplaatje van een betonstop. 2 tot 9 miljard euro om percelen te bevriezen en bijgevolg de eigenaars te vergoeden. Bouwgrond kost per m² immers al gauw 200 euro. Die ruimtelijke operatie kan je onder meer kaderen in de doelstelling om meer bossen in Vlaanderen op te richten. In zachte bestemmingen kan je dit evenwel realiseren voor 2 tot 4 euro per m². Als goede huisvader is de afweging dan ook snel gemaakt. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) roept daarom op de steven te wenden en in plaats van te focussen op een peperdure betonstop, te gaan investeren in een bouwshift en in een kwaliteitsvolle woonomgeving in kernen en centra. En dus niet met een regulerend beleid en met beperkingen maar met een positief investeringsbeleid gezinnen aan te trekken in kernen.

Tijdelijke zonevreemde bossen overlappen voor 2100 ha in Vlaanderen met harde bestemmingen. Dat zijn percelen voor wonen en werken. Dat tijdelijke karakter opheffen en eigenaars verhinderen hun percelen ooit te bebouwen, kost 4 miljard euro aan de Vlaamse schatkist. Dat is disproportioneel als je weet dat er 10.000 ha aan waardevol bos kan ingericht worden in zachte bestemmingen zoals landbouwgrond voor om en bij de 200 miljoen euro. Daartoe dient de overheid een partnership aan te gaan met privé-eigenaars die bereid worden gevonden en daartoe het beperkte waardeverlies van hun gronden vergoed zien. Volgens landelijk Vlaanderen wordt vandaag al 60 % van de natuur in Vlaanderen beheerd door de privé. Daardoor bespaart de overheid ook op onderhouds- en beheerkosten. De nieuwe Vlaamse regering doet er overigens goed aan zijn schaarse middelen aan te wenden voor duurzame en langdurige bosgebieden die grotere gehelen vormen.

>>> Lees het blogbericht en bekijk het filmpje