Press room

Strengere kredieten mogen (bouw)conjunctuur en het bereiken van energiedoelstellingen niet ondermijnen

De Nationale Bank wil dat banken voorzichtiger zijn bij het toekennen van hypothecaire kredieten. Woonleningen die te veel risico bevatten moeten vermeden worden. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) dient er best een onderscheid gemaakt te worden tussen gerenoveerde of nieuwbouw woningen van hoge kwaliteit en een laag energieverbruik enerzijds en oudere, onaangepaste en energieverslindende woningen anderzijds. Kopers spenderen in veel gevallen hun volledige budget aan de aankoop van de woning en houden onvoldoende middelen over voor een renovatie. Deze woningen voldoen niet meer aan de huidige normen en zijn ook niet meer waardevast. In 2018 werd 55% van de hypothecaire kredieten aangewend voor de loutere aankoop van woningen. In 2016 was dit nog maar 48% volgens cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet.

De banken zouden kunnen inzetten op het aanpassen van hun beleid door bij aankoop van de woning er op toe te zien dat de koper nog voldoende krediet over houdt om onmiddellijk na aankoop de woning energiezuinig te maken. Het nieuwe EPC-certificaat dat in Vlaanderen sinds dit jaar van toepassing is, maakt het transparanter voor koper en bank om na te gaan welke energiezuinige renovaties nog nodig zijn. Op die wijze verzekeren de banken er zich van dat de woning waardevastere kan gemaakt worden. 

Bovendien sluit dit ook aan bij de beleidsbrief energie van de uittredende Vlaamse regering waarbij gesteld wordt om de uitvoering van minstens drie energetische renovatiewerken binnen 5 jaar na aankoop vaneen bestaande woning te verplichten. Volgens de VCB zou deze verplichting ervoor zorgen dat 90% van de woningen gerenoveerd wordt tegen 2050. 

Een creatiever kredietbeleid dat een onderscheid kan maken op de kwaliteit en energiezuinigheid van een woning zal zorgen voor een veiliger banksysteem en tevens ook bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het woningpatrimonium.