Press room

Verappartementisering in Vlaanderen zet zich door maar grote lokale verschillen

Tegen 2022 zijn flats dominante woontype, evenwel niet overal

Meer dan 6 op de tien nieuwe woonprojecten in Vlaanderen zijn appartementen. En dat sinds 2016. Als dat ritme aanhoudt, zijn flats over drie jaar het dominante woontype in Vlaanderen. Maar er blijven grote regionale verschillen. In de stad Antwerpen zijn flats nu al het voornaamste woontype; Leuven en Gent volgen op de voet. In kleinere  steden en gemeenten zien we de grootste toename in flats. De afgelopen vijf jaar zijn sterke groeiers o.a. te vinden in de gemeenten rond Sint-Niklaas, Brugge en Mechelen. Maar in dezelfde regio’s zijn er evengoed gemeenten die nog vasthouden aan een traditionele mix van huizen, villa’s en flats. Globaal kunnen we stellen dat Vlaanderen steeds sterker een bouwshift doormaakt: compact wonen in of nabij kernen en overwegend hergebruik van ruimte.

Het aantal vergunde nieuwe flats is sedert 2011 fors toegenomen: van circa 16.000 in 2011 tot meer dan 31.000 in 2018. Deze toename vindt plaats in de grote steden, maar evenzeer in kleinere en middelgrote gemeenten. Toch kent niet elke gemeente dezelfde evolutie: sommige gemeenten houden vast aan huizen en villa’s, in andere gemeenten neemt het aantal flats razendsnel toe.

Marc Dillen van VCB: “Deze forse toename wijst erop dat kleinere gemeenten en steden nu eveneens hun woonkernen aan het versterken zijn. In die kernen komen er naast huizen ook (vaak kleinere) flatgebouwen met meer dan twee lagen. Stadsvernieuwingsprojecten blijven niet langer beperkt tot de centrumsteden. Besturen van kleinere gemeenten beginnen er ook aan met succes.” 

>>> Lees verder en ontdek kaartjes en cijfers