Press room

Stedelijke herontwikkeling nabij Vilvoorde en Machelen nu alle kansen bieden

Maatschappelijke partners scharen zich achter masterplan richting een Vlaamse kanaalstad 

Vandaag hebben onderhandelaar Alexander D’Hooghe, projectontwikkelaars en het gemeentebestuur van Machelen hun brede reconversievisie voorgesteld voor 245 hectare industriële terreinen rondom de brug van Vilvoorde. Dit plan dient na 20 jaar stilstand de kwaliteitsvolle stadsontwikkeling vlot te trekken in de kanaalzone nabij Machelen en Vilvoorde. Onderhandelaar en architect Alexander D’Hooghe legt een masterplan voor na maanden van overleg met sleutelspelers zoals de buurtbewoners, milieuorganisaties, lokale besturen, academische experts, stedenbouwkundigen, ontwikkelaars en investeerders, vertegenwoordigers van de bedrijfswereld enz.  De Vlaamse Confederatie Bouw beklemtoont de noodzaak om deze hedendaagse visie op de herontwikkeling van dit gebied alle kansen te geven. 

Het masterplan dat voorligt wil de 245 ha aan veelal industriële terreinen die al decennia wachten op herontwikkeling, kwaliteitsvol inrichten op basis van een hedendaagse visie die inzet op verschillende domeinen: 

  • mobiliteit op basis van netwerken, hubs en innovatie
  • groene zones versterken en verbinden, nieuwe parken aanleggen
  • de lokale tewerkstelling een boost geven met circulaire economische projecten als speerpunt
  • winkels en bedrijvencentrum
  • training, opleiding en jong ondernemerschap ten volle kansen geven
  • het inzetten op verweving door verschillende functies zoals tewerkstelling, recreatie, cultuur, gezondheid, onderwijs enz. met elkaar te vermengen
  • enz.

 Daarbij gaat het ook om de herontwikkeling van een aanzienlijke brownfieldsite. Dat zijn industrieel verontreinigde gronden die al decennia wachten op sanering. Dat maakt een dergelijk bouwproject complex maar urgent in een regio als Vlaanderen waar bouwgronden schaars zijn en met het grootste rendement dienen ingevuld te worden. 

Ten slotte, de beoogde stedelijke ontwikkeling rondom de kanaalzone kan een katalysator zijn voor de hele regio. Het gebied is strategisch gelegen tussen de luchthaven van Zaventem en Brussel. Die ligging legt immers grootstedelijke druk  op en brengt de nodige problemen met zich mee. Denk bijv. aan vervuiling, zwerfvuil, overmatige (jeugd)werkloosheid enz. Die uitdagingen kunnen doortastend aangepakt worden met het masterplan voor deze reconversiezone. En dat plan is het resultaat van breed overleg dat een coalitie tot stand wil brengen onder de verschillende betrokkenen en de maatschappelijke actoren. 

foto © uplace