Press room

VCB wil meewerken aan verfijnd kredietbeleid voor waardevaste woningen

Doordachte kredietverlening helpt energiedoelstellingen van Vlaamse regering te halen

De huidige risico’s van hypothecaire kredieten voor banken en kredietinstellingen, komen momenteel geregeld aan bod in de media. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) doet voorstellen voor een betere kredietverlening, en voor een betere kwaliteit & waardevastheid van woningen. Dat laatste is immers van groot belang voor banken en kredietinstellingen. De capaciteit van kandidaat-kopers om binnen de vijf jaar de nodige energetische renovatie uit te voeren, dient daarbij voorop te staan. Het gaat bovendien om een hefboom om de energiedoelstellingen van de Vlaamse regering mogelijk te maken. Die vergen de komende decennia immers energetische renovaties bij miljoenen woningen.  

kredietenrenovatie.jpg

Strengere kredietvoorwaarden kunnen een rem zetten op de woningmarkt en op het beschikbare budget voor renovaties. Hoognodig voor het verouderde woningenpark in Vlaanderen en om de hoge CO² -uitstoot ervan te gaan reduceren. Vastgoed is immers een dure aangelegenheid in ons land waardoor de hoge aankoopprijs het vaak moeilijk maakt om snel energetische investeringen te doen. Zo blijkt uit recente cijfers dat jongeren er de laatste jaren veel minder in slagen een eigen flat of woning te verwerven. Dit terwijl de aankoop van een eigen woning de hefboom bij uitstek is om nieuwe eigenaars aan te zetten tot de nodige energetische ingrepen. Dankzij een aangepaste kredietverlening kunnen banken de waardevastheid van woningen versterken en stemmen zij ook af op de energiedoelstellingen van de Vlaamse regering. Mocht elke verkochte woning binnen de vijf jaar een energetische renovatie ondergaan, dan is tegen 2050 meer dan 90 % van onze woningen energiezuinig.  Een heuse stap vooruit in de klimaatuitdaging.

kredietenjongeren.jpg

Concreet stelt de VCB daarom voor dat kredietverleners zich niet louter baseren op de waarde van een woning bij aankoop. Maar dat zij vooral toekijken op de middelen en de kredietcapaciteit van de kandidaat-kopers om binnen de vijf jaar ook de woning energiezuinig te maken. En bijgevolg waardevaster. Zo vermijden de banken dat zij te veel krediet verstrekken aan de financiering van slechte woningen. Bovendien beschikken kandidaat-kopers en kredietverstrekkers vandaag over een instrument om de renovatiekosten van een woning in te schatten : het nieuwe EPC dat het Vlaams Energieagenschap (VEA) onlangs heeft gelanceerd.  

Uit dat nieuwe EPC kan ook blijken dat de renovatiekosten van een woning zo hoog zijn dat eerder vervangende nieuwbouw aangewezen is. Zowel eigenaar als kredietverlener doen er goed aan dit voor de aankoop te weten. De overheid kan trouwens in dat geval een duw in de rug geven door in te gaan op het voorstel van de VCB om bij vervangende nieuwbouw 6 % btw toe te passen over heel Vlaanderen. Nu is die stimulans enkel in voege in een tiental steden en gemeenten. Wel heeft de Vlaamse regering voor dit jaar tijdelijk de sloop- en heropbouwpremie ingevoerd van 7500 euro.

kredietenepcbouwjaar.jpg

De bouwsector steekt alvast de hand uit om mee te werken aan de technische uitwerking van een verfijnd en gedifferentieerd kredietbeleid. De afgelopen jaren hebben we met tevredenheid vastgesteld dat de bankensector al op heel wat terreinen innovatieve krediettechnieken opzoekt. Denk maar aan het overleg en de samenwerking met de bouw om niet-woongebouwen in zorg, onderwijs en bij overheden energiezuinig te maken. Met energieprestatiecontracten en het invoeren van esco’s (energy service companies) slagen partnerships van bouwbedrijven en kredietinstellingen erin om op innovatieve wijze de energieprestatie van gebouwen aanzienlijk te stimuleren en het kostenplaatje zorgvuldig te beheren doorheen de hele lifecycle van het gebouw.  

Ten slotte, de VCB wijst al geruime tijd op hoge vastgoedprijzen in ons land die een rem zetten op energetische renovaties. Een verfijnde kredietverlening met aandacht voor maatschappelijke uitdagingen, kan een belangrijk instrument zijn.