Press room

VCB pleit voor begrotingsnorm van 5%

Begrotingsnorm draagt bij tot werk(en)zekerheid 

Minister-president Geert Bourgeois meldde vandaag dat de overheidsinvesteringen in Vlaanderen momenteel al 3,55% van het bruto binnenlandse product vertegenwoordigen. Hij stelt voor een begrotingsnorm in te voeren van minstens 4%. De VCB (Vlaamse Confederatie Bouw) staat achter de idee van een begrotingsnorm maar door jarenlange achterstallige investeringen zouden de overheidsinvesteringen op termijn naar 5% van het bbp moeten evolueren.  

Op langere termijn een begrotingsnorm stellen biedt als voordeel dat de bouwsector voor haar uitvoeringscapaciteit een langetermijnperspectief heeft. Drie jaar geleden daalden de gemeentelijke investeringen fors zodat met name wegenbouwbedrijven hun personeelsbestand sterk hebben moeten afslanken. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen kenden de gemeentelijke investeringen opnieuw een piek. Dus moesten wegenbouwbedrijven opnieuw versneld aanwerven. Maar voor hoelang nog? 

De VCB heeft ook al kunnen vaststellen dat de investeringen van de Vlaamse overheid de laatste jaren sterk zijn gestegen. Maar de investeringen van de lokale overheden blijven een belangrijke factor van onzekerheid. De nieuwe gemeentebesturen moeten nu een meerjarenplanning opstellen. Het is belangrijk dat zij zo snel mogelijk opnieuw naar een verhoging van hun investeringsritme streven om zo samen met de Vlaamse overheid hiervoor een aandeel van 5% van het bbp te bereiken. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 hebben zij hiervoor veel te lang geaarzeld, wat in bedrijven die sterk van de overheidsinvesteringen afhangen, tot een zware crisis leidde. 

Voor de nieuwe Vlaamse regering is het nu eveneens koffiedik kijken. Diverse partijen hebben diverse plannen. De enen willen meer investeren in sociale woningbouw, de anderen in energiezuinigere woningen, nog anderen in infrastructuurwerken, scholen en zorggebouwen. Elke partij heeft zijn eigen klemtonen. De VCB rekent erop dat zij bij het uittekenen van het nieuwe regeerakkoord samen met de Vlaamse regering een begrotingsnorm van 5% zullen nastreven.