Press room

Met concrete voorbeelden voordelen van isolatiemaatregelen verduidelijken

Praktijkvoorbeeld van Ons Dak brengt cruciaal belang van bouwschil opnieuw onder aandacht 

Vlaams minister voor Energie Lydia Peeters stak vandaag in Limburg de handen uit de mouwen om de 100.000ste woning in Vlaanderen van spouwmuurisolatie te voorzien. De aandacht die de minister aan het na-isoleren van bestaande woningen schonk, is volgens de Confederatie Bouw Limburg en de Vlaamse Confederatie Bouw broodnodig. Het aantal uitbetaalde energiepremies voor isolatiewerken daalt, met hier en daar een uitzondering, jaar na jaar. Maar een isolatiemaatregel, zoals na-isolatie, loont. In het project van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak blijkt dat na-isolatie voor elke gezin een energiekostenbesparing van 150 euro per jaar zal opleveren. Naast de subsidiëring is er ook nood aan sensibilisering, zoals met het na-isolatieproject van Ons Dak. 

Het aantal uitbetaalde premies voor isolatiewerken is de laatste jaren sterk gedaald. In het algemeen daalde het totaal aantal individuele premies in vergelijking met het topjaar 2015 met 42%. Meer in het bijzonder daalde het aantal premies met 70% voor spouwmuurisolatie en met 52% voor dakisolatie. Tegelijk legt de overheid nu meer de focus op totaalrenovaties. Maar de belangstelling voor de totaalrenovatiebonus en de burenpremie blijft beperkt. 

Het project dat minister Lydia Peeters vanmorgen in de media promootte, toont duidelijk het positieve effect van spouwmuurisolatie aan. Zoals de huisvestingsmaatschappij Ons Dak vermeldt, koelen de muren daardoor minder snel af, leidt na-isolatie tot een onmiddellijke en voelbare comfortverbetering en een besparing van 20 tot 25% op de stookkosten. Het is juist met dergelijke projecten dat de voordelen van na-isolatie best worden geïllustreerd. 

Isolatie moet men niet alleen laten uitvoeren omwille van de premies. Het is belangrijk ook uit te kijken naar de kwaliteitsgaranties. Met name bij de uitvoering van na-isolatie is de kwaliteit gewaarborgd. De vakman moet immers een verklaring uitreiken dat hij werkt conform de eisen van de technische specificatie STS 71.1. Momenteel werken in Vlaanderen een 70-tal aannemers volgens die technische specificatie, waaronder het bedrijf Eltherm dat de na-isolatie voor Ons Dak uitvoerde. De lijst staat op www.energiesparen.be. Er is dus wel degelijk een voldoende grote kwalitatieve uitvoeringscapaciteit voorhanden. 

Om het publiek verder te overtuigen is nog meer aandacht nodig voor praktijkvoorbeelden waarbij de terugverdieneffecten concreet tot uiting komen. Een project zoals dat van Ons Dak speelt hier goed op in. 

De gebouwensector is verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot. Om die uitstoot te reduceren is vooral de renovatie van het bestaande woningpatrimonium cruciaal. Vandaag schommelt het aantal renovatievergunningen rond 16.000 per jaar terwijl we naar 70.000 renovatievergunningen per jaar zouden moeten evolueren. De klimaatdoelstellingen kunnen enkel gerealiseerd worden via de twee miljoen Vlaamse gezinnen. Het is belangrijk dat zij voldoende vertrouwen hebben in de meerwaarde van hun investeringsinspanningen. Overtuigende voorbeeldprojecten, zoals van Ons Dak, zijn daarbij belangrijk. 

Ook rond het nut van totaalrenovaties zouden er meer dergelijke illustratieve voorbeeldprojecten beschikbaar moeten komen, samen met extra financiële ondersteuning, onder meer in de vorm van forsere verminderingen van registratie- en schenkingsrechten bij een renovatie en van een substantiële energiebonus voor wie een (sowieso energiezuinige) nieuwe woning laat bouwen of een ingrijpende energetische renovatie laat uitvoeren.