Press room

Kilometerheffing op personenwagens niet gebruiken om begrotingsgaten te vullen

Inkomsten maximaal gebruiken voor investeringen in vervoersinfrastructuur 

In de actuele discussie over de invoering van een kilometerheffing voor lichte voertuigen waarschuwt de VCB (Vlaamse Confederatie Bouw) ervoor dat deze heffing niet mag worden gebruikt om begrotingsgaten te vullen. De opbrengsten van deze kilometerheffing moeten maximaal voor investeringen in mobiliteit worden gebruikt. De besteding van de inkomsten uit de huidige kilometerheffing op vrachtwagens is een slecht voorbeeld. Hiervan gaat slechts 20% naar infrastructuurinvesteringen. De overige 80% van de inkomsten verdwijnen grotendeels in het algemeen budget van de Vlaamse regering. 

De VCB is bevreesd voor de invoering van een kilometerheffing op camionetten en personenvervoer. Die dreigt de bouw met belangrijke meerkosten op te zadelen. De bouw maakt nu eenmaal in belangrijke mate gebruik van lichte voertuigen om bouwwerken uit te voeren aan nieuwe en al bestaande gebouwen. Bovendien zullen die voertuigen vaak onvermijdelijk ’s morgen moeten vertrekken en ’s avonds moeten terugkeren. Temeer daar steeds meer gemeentebesturen verbieden om vroeger met de werken te starten en die werken later op de dag te beëindigen. De bouw zal dus sowieso extra lasten moeten dragen omwille van een kilometerheffing op lichte voertuigen. 

Vandaar het belang voor de bouwbedrijven dat de kilometerheffing op lichte voertuigen gecompenseerd wordt door de afbouw van andere fiscale lasten op het vervoer, zoals de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling. Voor het vaak toegepast collectief vervoer in de bouwsector (chauffeur met een aantal passagiers-collega’s) moet een vrijstelling gelden, zoals nu al bij collectief vervoer een vrijstelling op de federale CO2-bijdragen geldt. 

Vandaar ook het belang dat de ‘slimme’ kilometerheffing voor lichte voertuigen, als die wordt ingevoerd, effectief de ochtend- en avondfiles reduceert zodat bouwarbeiders en werfleiders gemakkelijker de bouwplaatsen kunnen bereiken. 

Van groot belang voor de bouw is tenslotte dat de inkomsten uit de kilometerheffing voor lichte voertuigen maximaal worden gebruikt voor investeringen in vervoersinfrastructuur. Op die manier wordt de bouw niet alleen geconfronteerd met de lasten van het systeem maar ontvangt zij ook de baten ervan. De inkomsten mogen in geen geval worden afgewend om de tekorten van het Vlaamse overheidsbudget te helpen dichten.