Press room

VCB bevestigt cruciale bijdrage van gebouwensector tot reductie van de CO2-uitstoot

Met gerichte maatregelen particulieren tot meer renovaties aanzetten 

Het recentste dossier van Voka wijst terecht op de aanzienlijke klimaatwinst (30%) die via gebouwen kan worden bereikt en op de belangrijke bijdrage die de renovatie van het bestaande gebouwenpatrimonium daarbij kan leveren. Maar tegelijk geeft Voka toe dat eigenaars en verhuurders terugdeinzen voor de renovatiekosten. In haar memorandum voor de Vlaamse verkiezingen heeft de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) precies rond dit knelpunt een aantal concrete voorstellen geformuleerd.  

Om het renovatieritme sterk op te trekken pleit de VCB in haar memorandum voor selectief verlaagde registratierechten, een forse korting op de schenkingsrechten, een verlaging van de successierechten en de omvorming van de woonbonus tot energiebonus. 

De registratierechten zouden bij een renovatie 4% lager moeten liggen dan het standaardtarief in plaats van de 1% waarin de huidige regering nu voorziet. Met de huidige korting op de schenkingsrechten bij renovaties werden tussen 1 juli 2015 en 16 juli 2018 in totaal voor amper 103 dossiers teruggaven van schenkingsrechten verricht. Ook hier dringt een bijsturing zich op. 

Bijkomend stelt de VCB voor om 65-plussers te stimuleren om energiebesparende investeringen in de eigen woning of in een verhuurde woning te laten uitvoeren door te bepalen dat hun erfgenamen dan minder successierechten moeten betalen op de energiezuinige woning die ze zullen erven. 

Tenslotte pleit de VCB voor de omvorming van de woonbonus tot energiebonus. Deze energiebonus zou dan enkel gelden voor nieuwbouwprojecten die nu per definitie energiezuinig zijn, en voor grondige energetische renovaties. Het moet dan wel om een substantiële bonus gaan. 

Het energieplan dat de huidige Vlaamse regering nog heeft vastgelegd, huldigt reeds het principe dat elke overdracht van een woning binnen de vijf jaar gepaard zou moeten gaan met een renovatie. De VCB staat achter dit plan en heeft berekend dat als elke overdracht gepaard gaat met een renovatie, het woningenpatrimonium tegen 2050 voor 90% zal zijn gerenoveerd. De VCB vraagt dan ook aan de volgende Vlaamse regering effectief werk te maken van de uitvoering van het Vlaamse energieplan. 

Bovendien moeten de voorstellen die de VCB in haar memorandum heeft geformuleerd, het renovatieritme nog sneller doen verlopen dan enkel bij een overdracht. Daartoe wordt het energieplan best aangevuld met duidelijke afspraken met de banken. Die moeten bij de financiering van de aankoop van een woning ervoor zorgen dat er nog voldoende kredietlijn overblijft om de woning  binnen de vijf jaar grondig te kunnen renoveren.