Press room

Nieuwe schenkingsrechten vallen in de smaak bij eigenaars en aannemers

Beide verwachten gunstig effect op witte renovatiewerken

Een maand na de lancering van de nieuwe maatregel rond schenkingsrechten peilen de Vlaamse Confederatie Bouw en de Verenigde Eigenaars onder hun leden naar een eerste reactie en hun verwachtingen. Op 1 juli jl. verlaagde de Vlaamse regering de schenkingsrechten voor vastgoed. Voordien waren de tarieven voor schenkingsrechten zo hoog dat er weinig gebruik werd van gemaakt. Bovendien kan de begunstigde een extra korting op de schenkingsrechten krijgen als hij het geschonken goed renoveert of verhuurt. Om te kunnen rekenen op de korting moet de begunstigde de renovatiewerken kunnen staven met facturen. Op die manier zal de maatregel zwartwerk en sociale dumping tegengaan en voor de overheid extra inkomsten opleveren in de vorm van bijkomende btw- en RSZ-bijdragen. Uniek aan deze wetgeving is dat vastgoedeigenaars voor het eerst fiscaal gestimuleerd worden om hun goed op de private huurmarkt te brengen. Op deze wijze wordt een positief signaal gegeven aan de private eigenaar die alzo erkenning krijgt voor zijn bijzondere rol op deze huurmarkt.

Eigenaars en aannemers schatten effect van maatregel hoog in

Vanwege de lagere schenkingsrechten overweegt bijna 85 % van de ondervraagde eigenaars te schenken binnen de drie jaar. Daarvan geeft meer dan 20 % aan zeker over te gaan tot een schenking. Daaruit blijkt dat de nodige voedingsbodem voor de maatregel aanwezig is.  

Daarnaast zijn niet alleen de ondervraagde aannemers (90 %) laaiend enthousiast over de korting voor renovatie om hun activiteiten in de renovatiesector uit te bouwen. Ook de eigenaars zien er graten in. Meer nog, meer dan 60 % overweegt bijkomend te renoveren en 7 % plant nu al renovatiewerken.  

Voorts is eveneens de korting voor verhuur populair: een vierde van de eigenaars denkt eraan te verhuren en een vierde zal dit zeker doen. 

Meer informatie nodig

Bijna 70 % van de eigenaars zijn al langer op de hoogte over de verlaagde schenkingsrechten. Met bijna 60 % ligt dit bij de aannemers een stukje lager. De korting bij renovatie of verhuur is veel minder bekend: zowel bij de ondervraagde aannemers als eigenaars heeft slechts 35 % er weet van. Daarom organiseren de Vlaamse Confederatie Bouw, de Verenigde Eigenaars, de Koninklijke federatie van het Belgisch notariaat en Minister van financiën, begroting en energie Annemie Turtelboom vanaf oktober 2015 gezamenlijk een reeks informatiesessies in alle provincies. 

Enquêteresultaten wijzen op drempelverlagend effect

De enquête van de Vlaamse Confederatie Bouw en de Verenigde Eigenaars bij 53 (uiteenlopende) bouwbedrijven en 268 eigenaars geeft aan dat de respondenten verwachten dat de verlaagde schenkingstarieven een positief effect zullen hebben op de bouwsector en de renovatieactiviteit. Wanneer een vastgoed wordt overgedragen naar een nieuwe (meestal jongere) eigenaar, is de kans groter dat deze zal renoveren. De maatregel werkt drempelverlagend aangezien ouderen doorgaans aarzelen om te renoveren. Immers, de overdracht van een eigendom is vaak het moment waarop gerenoveerd wordt en uit het Groot Woononderzoek 2013 blijkt dat ouderen het minst renoveren.  

Marc DILLEN - Directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw & Katelijne D’HAUWERS en Elsje DE OST - Directeurs Verenigde Eigenaars

vcbeigenaars.jpg

 => VCB ontwierp ook een tool om de nieuwe schenkingsrechten te berekenen. Klik hier om de berekening te maken