Press room

Spijbelende klimaatjongeren, de bouw wants you

Sector doet warme oproep aan klimaatbetogers om als professional in de bouw samen klimaatuitdaging aan te pakken

Onlangs hebben media de resultaten van de randstad-enquête bekend gemaakt. Ingenieurs-bouwkunde en industrieel ingenieurs kwamen als meest aantrekkelijke beroepen uit de bus. De bouw heeft immers heel uiteenlopende uitdagingen te bieden die steeds meer high tech zijn en inhaken op alle maatschappelijke aspecten. Niet het minst hernieuwbare energietechnieken, slimme gebouwen en de klimaatuitdaging vormen de hoofdtoon in de dagelijkse werkzaamheden van de bouw. De Vlaamse Confederatie Bouw doet daarom een warme oproep aan alle jongeren om met hun vaardigheden en expertise een job in de bouw na te streven en samen te werken aan innovatieve toepassingen om onze regio en het  leefmilieu op de rails te krijgen.

>> lees het persbericht via stembouw.be