Press room

Aantal kredieten voor renovaties daalt met 28% in 3 jaar tijd

VCB pleit voor een hervorming van de erfbelasting 

Volgens de recentste cijfers van de BVK (Beroepsvereniging van het Krediet)  is het aantal verleende kredieten voor renovatie gedaald van meer dan 72.000 in 2015 tot slechts 52.068 kredieten in 2018. Dat komt neer op een daling met maar liefst 20.000 kredieten. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vraagt een dringende herziening van de erfbelasting bij woningrenovaties. 

De dalende belangstelling voor renovaties blijkt niet alleen uit het aantal kredieten maar ook uit de toegekende bedragen.  In 2015 werd nog voor 3,07 miljard euro aan kredieten voor renovatie verleend. In 2018 is dit nog slechts 2,75 miljard euro. Als de banken 320 miljoen euro minder in renovatie investeren, zal dit een groot effect hebben op het energieverbruik en de waardevastheid van onze woningen 

Kredieten voor aankoop blijven stijgen 

In diezelfde periode steeg het aantal verstrekte kredieten voor de aankoop van een woning met 19%. Dit toont aan dat Belgen wel woningen blijven kopen maar dat ze na de aankoop van een woning onvoldoende middelen over hebben om deze ook grondig te renoveren. Door de hoge huizenprijzen en de vaak onvoorziene kosten voor renovatie stellen gezinnen de renovatie van hun woning uit. Een snellere renovatie van het verouderde en energieverslindende woningpatrimonium is nochtans noodzakelijk om de CO2-uitstoot te verminderen. 

Dringend maatregelen nodig: hervorming erfbelasting 

Wie vandaag zijn woning renoveert zal in vele gevallen daardoor extra erfbelasting moeten betalen. De VCB vraagt dat investeringen in de energiezuinigheid van de eigen woning niet bijkomend belast worden via de erfbelasting. 

Meer details over de vrijstelling van successierechten bij energiebesparende renovaties en het waarom van dit voorstel staan in het persbericht van de VCB van 30 januari.