Press room

Slechtste maand april 2015 voor vergunde huizen in 15 jaar

Renovatie kan daling nieuwbouw niet compenseren

In april 2015 werden slechts 959 vergunningen voor huizen aangevraagd, dat is een derde minder dan het gemiddelde voor april in de laatste 15 jaar. Het aantal vergunde flats presteert met 2020 goedgekeurde vergunningen beter. Dit laatste is 10% hoger dan het gemiddelde van de laatste 15 jaar. Het aantal vergunningen voor renovaties schommelt rond een gemiddelde van 1410 woningrenovaties maand. In april 2015 waren dit er 1439.

Anticipeer op de strengere E-peilnormen en concretiseer vandaag uw bouwplannen

Iedere twee jaar daalt het maximale toegelaten E-peil voor nieuwbouwwoningen. Om te voldoen aan de nieuwe strengere eisen zijn meestal investeringen nodig die de bouwkost met duizenden euro’s verhogen. Op 1 januari 2016 worden de normen weer strenger: van E-60 naar E-50. Wie nog voor het einde van 2015 een vergunning aanvraagt, kan bouwen onder de huidige normen en zo extra kosten vermijden. Wie vandaag bouwplannen heeft raden wij aan om deze zo snel mogelijk concreet te maken en een aannemer aan te spreken.

Evolutie E-peileisen bepalen in grote mate de residentiële bouwaanvragen

Bij iedere verstrengingsronde stellen we een anticipatie effect vast: in de maanden direct volgend op de verstrenging zien we tot 100% meer toegekende vergunningen dan normaal. Na deze tijdelijke piek, daalt het aantal vergunningen tot historisch lage niveaus. Dat is dan ook één van de redenen waarom er in april zo weinig vergunningen voor huizen werden goedgekeurd. We voelen nog de weerslag van de sterke toename in de eerste maanden van 2014. Omdat op 1 januari 2016 het maximale toegestane E-peil daalt van E-60 naar E-50 verwachten wij in de laatste maanden van dit jaar een toename van het aantal vergunningsaanvragen gevolgd door een toename van het aantal toegekende vergunningen begin 2016 (zie grafiek 1 in bijlage).

Of dit ook een positief effect zal hebben op de bouwactiviteit valt nog af te wachten. Niet elke vergunde woning wordt automatisch gebouwd.

Vergunningen voor renovatie blijven constant

In de eerste 4 maanden van het jaar werden er 6095 vergunningen voor renovaties goedgekeurd. Dit is ongeveer evenveel als in de eerste 4 maanden vorig jaar (6086 vergunningen). In de laatste jaren blijft het aantal vergunningen voor renovatie schommelen rond eenzelfde niveau. Deze stagnering is enigszins teleurstellend omdat het bestaande woningpatrimonium verouderd is en een versnelde doorgedreven renovatie moet ondergaan (zie grafiek 2 in bijlage).

Groeiend verschil in energieprestatie tussen nieuwbouw en bestaande woningen

Het contrast tussen nieuwbouw en het bestaande woningpark wordt steeds groter: steeds strengere normen voor nieuwbouw maar bijna geen enkele verplichting om een bestaande woning te renoveren. De Vlaamse Confederatie Bouw verwacht dat het Renovatiepact van minister Turtelboom snel duidelijkheid kan scheppen over hoe we het bestaande patrimonium het snelst kunnen renoveren. Zo een pact is noodzakelijk om aan te geven aan welke energieprestaties een woning op lange termijn moet voldoen. De CO2 uitstoot van woningen wordt grotendeels veroorzaakt door oudere, slecht geïsoleerde woningen. Om dit probleem aan te pakken zijn extra normen noodzakelijk om het renovatieritme, dat momenteel minder dan 1% per jaar is, te verhogen.