Press room

Meer renovaties vergen cruciale wijziging in successierechten

Klimaatuitdaging noopt energetische ingrepen in miljoenen woningen

In Vlaanderen wachten 2,65 miljoen woningen op energiezuinige ingrepen. Hoogdringend omdat gebouwen 40 % van de CO2-uitstoot veroorzaken. Maar het renovatieritme daalt de laatste jaren. Momenteel bedraagt dit jaarlijks 0,6 % van het woningenpark terwijl 2,5 % per jaar de minimale vereiste is. Om dat ritme drastisch te verhogen zijn doortastende maatregelen nodig. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) schuift daarom naar een wijziging in de successierechten naar voren om de grote groep oudere eigenaars aan te zetten tot een energiezuinige renovatie. Vooral zij blijken vandaag terughoudend te zijn. Daarbij is het essentieel dat de energetische investeringen vrijgesteld worden van successierechten. Zo verbeteren die eigenaars hun energie-efficiëntie & hun comfort, en vermijden ze hogere successierechten voor hun kinderen en erfgenamen vanwege de gerealiseerde meerwaarde van hun woning.

Vooral oudere eigenaars moeilijk te brengen tot energetische ingrepen

Tegen 2050 - en bij voorkeur zo snel mogelijk - moeten alle woningen in Vlaanderen energiezuinig zijn. Dat beoogt de Vlaamse regering. Om het renovatieritme te herlanceren, zijn evenwel maatregelen nodig om oudere eigenaars te motiveren. Uit de laatste cijfers blijkt dat in de groep 65 en ouder de meesten een eigen woning hebben (75 %), die vaker wel dan niet toe is aan een grondige energetische ingreep. Zij maken bovendien de groep uit die geen aanstalten maakt om een energiezuinige renovatie aan te vatten.

Ouderen wonen vaker in slecht geïsoleerde woningen en voeren minder vaak werken uit (GWO, 2013)

65plus.jpg

Energetische renovatie leidt nu tot duizenden euro’s aan successierechten

De VCB dringt daarom aan op een wijziging in de successierechten om ouderen met beschikbare middelen aan te zetten tot energetische investeringen in hun woning. Vandaag leiden zulke investeringen tot aanzienlijk meerkosten voor de kinderen of andere erfgenamen. Zo zou de energetische investering  van 50.000 euro in een woning van 300.000 euro een bijkomend erfbelasting omvatten van 12.000 euro. Bij overerving niet in rechte lijn loopt dit bovendien aanzienlijk op.

Via een pragmatische wijziging in de successierechten kunnen ouderen hun woning op een waardevolle manier overdragen aan de volgende generatie en nu al hun steentje bijdragen in de klimaatuitdaging. Dit terwijl de kinderen vandaag vooral een grondig te renoveren woning erven. Met het voorstel van de VCB kunnen zij een kwaliteitsvolle, energie-efficiënte woning krijgen waarop minder successierechten moeten betaald worden. Die maatregel kan het huidige energieplan significant versterken en versnellen, aangezien dat plan momenteel eerder inzet op vereiste renovatie na aankoop of overdracht.

Woningaankoop als sleutelmoment richting 2050

De VCB merkt de laatste jaren op basis van het aantal vergunningen, aangevraagde premies en kredieten voor woningrenovaties een daling op van de renovatieactiviteit. Als de aankoop van een bestaande woning binnen een relatief korte termijn wordt gevolgd door de vereiste (energetische) renovaties, zal tegen 2050 90% van de bestaande woningen energiezuinig zijn tegenover amper 23% bij een business-as-usual scenario. 

 Die oplossing zit trouwens al vervat in het Vlaams energieplan van juli 2018. Dit plan huldigt het principe dat bij een notariële overdracht in volle eigendom van een residentiële woning uiterlijk na vijf jaar drie van de volgende zes maatregelen moeten zijn uitgevoerd: dakisolatie, muurisolatie, beter isolerende vensterprofielen en beglazing, vloerisolatie, de installatie van een condensatieketel of van een warmtepomp en van een hernieuwbare warmtepomp- of zonneboiler.

dalendaantalrenovaties.jpg

De VCB dringt er op aan dat de volgende Vlaamse regering werk maakt van deze maatregel in het energieplan van juli 2018. En dat zij tegelijkertijd een sneller renovatieritme beoogt door middel van het VCB-voorstel om energetische investeringen aan te moedigen via lagere successierechten.

 

>>> Lees ook het blogbericht van de Vlaamse Confederatie Bouw : De bouw, cruciale hefboom in klimaatuitdaging