Press room

Vlaamse Confederatie Bouw en Vlaamse wegenbouwers vragen dringend overleg over veiligere wegenwerken

Jammerlijk ongeval beklemtoont het belang van veiligheidsactieplan

Afgelopen nacht zijn drie wegenwerkers zwaargewond geraakt bij werken aan de E313 ter hoogte van Geel-West richting Hasselt. Dat heeft de VRT deze ochtend bericht. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de Vlaamse wegenbouwers (Vlawebo) dringen al langer aan op overleg rond de veiligheidsvoorschriften en -maatregelen bij wegenwerken. Om de veiligheid van wegenwerkers optimaal te garanderen is immers de versterkte medewerking van de overheid als opdrachtgever vereist.  Extra voorschriften in de bestekken en het systematisch inzetten van nieuwe technologieën om handhaving te voorzien, zijn hoognodig. De bouw voert al langer campagne voor meer veiligheid op werven. Ook dit voorjaar maakt de Confederatie Bouw er prioriteit nummer één van. Naast het sensibiliseren van haar leden-bouwbedrijven is het ook nodig de opdrachtgevers er nauw bij te betrekken. Een globale veiligheidsaanpak is immers slechts mogelijk met de medewerking van opdrachtgevers en van handhavers zoals politie.    

Het ongeval op de E313 is gebeurd omstreeks 2.00 u. Wegenwerken vinden immers vaak plaats ’s nachts om hinder voor doorgaand verkeer zo miniem mogelijk te houden. Hoewel vlot doorgaand verkeer van tel is, dient niet het minst de veiligheid van de wegenwerkers gegarandeerd te worden. Daarom willen VCB en Vlawebo het veiligheidskader met de overheid herbekijken. Daarbij is het vrijwaren van de werkzone en het uitzetten van een toereikende veiligheidsperimeter essentieel, alsook meer signalisatie, het inschakelen van mobiele trajectcontrole, handhaving door de politie en het belang van extra botsabsorbeerders zoals in de ons omringende landen. Die laatste zijn vehikels die aankomende voertuigen dienen aan te manen de snelheid te minderen en als buffer fungeren.

Aangezien een uniform veiligheidskader primordiaal is bij alle wegenwerken, dienen veiligheidsmaatregelen versterkt en gedetailleerd omschreven te worden in de bestekken.

De wegenwerkbedrijven talmen intussen niet en hebben zelf initiatieven genomen om de veiligheid van hun personeel te vrijwaren. Zo hebben leden van de Confederatie Bouw een nieuwe signalisatiemethode ontwikkeld, die conform de reglementering is en door iedere wegenbouwer toegepast kan worden. Zij verbetert de arbeidsomstandigheden van de arbeiders, vereenvoudigt de veilige toegang tot de werf en bevordert tegelijkertijd de doorstroming van het verkeer. Het systeem vergt evenwel een aanzienlijke investering. Om een dergelijk systeem uit te rollen over alle werven op autosnelwegen, is het van groot belang de bestekken van de aanbestedende overheden aan te passen.

Uit onderstaande grafiek blijkt dat 7 % van ernstige arbeidsongevallen plaatsvinden bij wegenbouw. Zoals het jammerlijke ongeval van vannacht heeft aangetoond, kunnen de gevolgen voor wegenwerkers zware proporties aannemen.

ongevallenwegenbouw.jpg

Deze grafiek is afkomstig uit het jaarrapport 2018 van de Nationale Confederatie Bouw.

Een persbericht van VCB en Vlawebo

vcbvlawebo.jpg