Press room

VCB betreurt afschaffing van vestigingsreglementering voor bouwberoepen

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) betreurt de definitieve beslissing van de Vlaamse regering van vandaag om de vestigingsreglementering voor de bouwberoepen af te schaffen. Vanaf volgend jaar kan iedereen een bouwbedrijf starten zonder passend diploma, zonder bewijs van beroepservaring of zonder een examen af te leggen bij de Centrale Examencommissie terwijl een minimum aan voorkennis een absolute noodzaak is om te starten in de bouw.  

De bouwsector heeft de afgelopen jaren een grote technische evolutie doorgemaakt. Een aannemer kan de vereiste kwaliteit niet meer leveren zonder technische bagage en een professionele instelling. De afschaffing van de vestigingswet ondermijnt het vakmanschap in de bouw. Een update was meer op zijn plaats geweest, zeker in combinatie met de grote opleidingsinspanningen die de Vlaamse bouw permanent levert. 

Ook voor starters is de afschaffing een nadeel. Een ondernemer zonder vakkennis loopt een hoger risico op een faillissement. De vestigingswetgeving houdt niet alle roekeloze starters tegen. Maar het beperkt hun aantal sterk. Is de Vlaamse economie echt gebaat bij grote aantallen nieuwe ondernemingen die niet levensvatbaar zijn? 

De vestigingswet is bovendien een vorm van bescherming van de consument. Die gaat met de afschaffing van de vestigingswet  verloren. De recente Pano-reportage over faillissementsfraude maakte alvast duidelijk dat liberalisering vaak haaks staat op consumentenbescherming. Avonturiers zullen zonder kennis van zaken alle zelfstandige bouwberoepen kunnen uitoefenen, met als zeker gevolg meer slechte uitvoeringen en meer betwistingen achteraf. 

De boodschap van de VCB aan de Vlaamse regering was: schaf het systeem niet af, maar verbeter het en stuur bij waar nodig. De Vlaamse regering is hier spijtig genoeg niet op ingegaan.