Press room

Vanaf 2019 minstens 400-tal starters per jaar zonder voldoende kennis op bouwmarkt

VCB blijft gekant tegen afschaffing van de vestigingsreglementering 

De Vlaamse regering gaat wellicht nog deze maand definitief beslissen om voor de bouwberoepen de vestigingsreglementering af te schaffen vanaf 2019. Een van de mogelijkheden om momenteel beroepsbekwaamheid te verwerven bestaat erin te slagen voor de Centrale Examencommissie. Uit het jaarverslag van het VLAIO van 2016 blijkt dat zo’n 400 mensen niet in dit examen slagen. Met de afschaffing van de vestigingsreglementering verdwijnt deze drempel. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vreest dan ook dat vanaf 2019 honderden would be aannemers zonder voldoende beroeps- en bedrijfskennis hun kans op de bouwmarkt zullen wagen.  

De VCB kreeg al eerder melding van het zeer lage slaagpercentage bij de Centrale Examencommissie van het VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen). Slechts een op zeven zou voor dit examen slagen. Intussen heeft de VCB de officiële slaagcijfers bij die commissie kunnen opsporen via de jaarverslagen van het VLAIO. Voor het beroep van algemene aannemer bedroeg het slaagpercentage in 2016 inderdaad maar ongeveer 1 op 6. Voor andere bouwberoepen lagen de slaagpercentages hoger. Maar gemiddeld lag het slaagcijfer bedroevend laag: slechts 1 op 3 slaagde. In totaal waren in 2016 ongeveer 400 'would be' aannemers niet geslaagd. 

Starters kunnen hun beroepsbekwaamheid bewijzen op basis van diploma’s of op basis van ervaring. Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie. Het examen handelt zowel over de administratieve kennis als over de sectorale beroepsbekwaamheid. Beide aspecten zijn cruciaal om een bouwbedrijf te leiden. Voor wie niet over de nodige diploma’s en ervaring beschikt, is het examen een volwaardig alternatief. 

Voldoende starters in bouw 

De afschaffing van de vestigingsregels voor de bouw en de bijbehorende examencommissie wordt verdedigd met het argument dat starters minimaal mogen worden belemmerd. Maar voor de bouw is er op dit vlak geen probleem. In 2015 telde de Vlaamse bouw 4.588 starters. Dat aantal steeg in 2016 tot 4.956 en in 2017 tot 5.277. Starters vertegenwoordigden in 2017 in de bouw een aandeel van 7,3% in het totale aanbod van 72.032 Vlaamse bedrijven tegenover 7,8% voor alle sectoren samen. De drempel om een bouwbedrijf te starten ligt dus zeker niet te hoog. Volgens de VCB mag de toename van het aantal starters geen doel op zich vormen. De VCB is vooral bezorgd om de kwaliteit van de startende bouwbedrijven. 

De recente Pano-reportage over de bouw maakte alvast duidelijk dat liberalisering vaak haaks staat op consumentenbescherming. Het voornemen van de Vlaamse regering om de toegang tot de bouwberoepen volledig te liberaliseren en de vestigingsreglementering vanaf 2019 af te schaffen zal uiteindelijk de belangen van de consument schaden. Hoeveel mogelijke klanten zullen van de afschaffing de dupe kunnen worden? Met minimaal zo’n 400 starters zonder voldoende kennis kan dit al snel oplopen tot een paar duizend. Het risico op gedupeerde bouwopdrachtgevers gaat door de afschaffing alvast fors toenemen. 

Vestigingsreglementering nog enig houvast 

De vestigingsreglementering biedt voor de consumenten nog het enige officiële houvast om een aannemer te beoordelen nadat eerder al de registratiewetgeving werd afgeschaft. Zowel voor architecten als voor opdrachtgevers maar ook voor aannemers onderling zullen er extra controles nodig zijn om een onderlegde aannemer te vinden. De VCB krijgt trouwens niet alleen vanwege architecten maar ook vanwege aannemers heel wat negatieve reacties op de nakende intrekking. 

Het is trouwens opvallend dat de andere gewestregeringen wel hebben besloten om de vestigingsreglementering te handhaven. Vlaanderen dreigt daardoor een aantrekkingspool voor mensen uit de andere twee gewesten te worden die in Vlaanderen op de gemakkelijkste manier als aannemer willen starten. De Pano-reportage maakte ook duidelijk dat een preventief beleid beter is dan een curatief beleid dat vaak de misbruiken achterna holt. De afschaffing van de vestigingsreglementering is de beste garantie op een volgende Pano-reportage over bedrogen klanten.

181003examencommissie.jpg