Press room

Slechts 1 op 7 kandidaat-aannemers slaagt voor examencommissie

Afschaffing van vestigingsreglementering zet deur wijd open voor would be aannemers  

De Pano-reportage van gisteren maakte alvast duidelijk dat liberalisering vaak haaks staat op consumentenbescherming. Het voornemen van de Vlaamse regering om de toegang tot de bouwberoepen volledig te liberaliseren en de vestigingsreglementering vanaf 2019 af te schaffen zal eveneens de belangen van de consument schaden. Het zal een groot aantal would be aannemers ertoe aanzetten om de stap te wagen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) dringt er bij de Vlaamse regering op aan op haar beslissing terug te komen en de vestigingsreglementering te verstrengen in plaats van ze af te schaffen. Vooral in de bouw waar het toch vaak om belangrijke bedragen gaat, dreigt de klant het slachtoffer te worden van de afschaffing.  

De vestigingsreglementering biedt voor de consumenten nog het enige officiële houvast om een aannemer te beoordelen nadat eerder al de registratiewetgeving werd afgeschaft. De Centrale Examencommissie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen vormt een van de mogelijkheden om een vestigingsattest te behalen. Leden van deze examencommissie getuigden bij de VCB dat amper een op zeven kandidaten voor de bouw in dit examen slaagt. Dit bijzonder lage aandeel van geslaagden geeft aan hoeveel gegadigden er wel zijn en hoe groot het risico op weinig onderlegde aannemers is als de vestigingsreglementering ook voor de bouwberoepen wordt afgeschaft. 

Zonder vestigingsreglementering zal het aantal personen dat zich aannemer zal durven noemen, aanzienlijk toenemen en zullen een groot aantal starters zonder onvoldoende beroepskennis op de markt komen. Zowel voor architecten als voor opdrachtgevers maar ook voor aannemers onderling zullen er extra controles nodig zijn om een onderlegde aannemer te vinden. De VCB krijgt trouwens niet alleen vanwege architecten maar ook vanwege aannemers heel wat negatieve reacties op de nakende intrekking. 

Het is trouwens opvallend dat de andere gewestregeringen wel hebben besloten om de vestigingsreglementering te handhaven. Vlaanderen dreigt daardoor een aantrekkingspool voor mensen uit de andere twee gewesten te worden die in Vlaanderen op de gemakkelijkste manier als aannemer willen starten. De Pano-reportage maakte ook duidelijk dat een preventief beleid beter is dan een curatief beleid dat vaak de misbruiken achterna holt. De afschaffing van de vestigingsreglementering is de beste garantie op een volgende Pano-reportage over bedrogen klanten.