Press room

Vlaamse Confederatie Bouw heeft nieuwe voorzitter

De algemene vergadering van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft vandaag Jef Lembrechts verkozen tot voorzitter. Hij wil de VCB en haar leden doen groeien in een sterk veranderende economische context. 

Lange loopbaan in bouw en beroepsorganisatie 

Jef Lembrechts (62) studeerde af als burgerlijk bouwkundig ingenieur aan de KULeuven en als licentiaat in management aan de Vlerick Management School.  

Hij werkt sedert 1977 bij de firma Vanhout. Sedert 2004 is hij gedelegeerd bestuurder van Vanhout. Vanhout is actief in een brede waaier van bouwactiviteiten: kantoorgebouwen, utilitaire en residentiële projecten, zwembaden, zorgprojecten en industriële productie-eenheden. De firma maakt sedert 1986 deel uit van de groep Besix.

Sedert 2006 is Jef Lembrechts voorzitter van de Confederatie Bouw Kempen en sedert 2011 ondervoorzitter van de VCB. Als voorzitter van de VCB volgt hij Christophe Maes op.
 

Jef Lembrechts: “In de eerste plaats wil ik de aanpak van mijn voorgangers voortzetten. Dat betekent constructief samenwerken met de Vlaamse overheid, proactief lobbyen op basis van goed onderbouwde dossiers en de Confederatie Bouw verder uitbouwen tot een kennisorganisatie. 

Groeien in veranderde context

Maar tegelijk wil ik onze beroepsorganisatie en onze leden helpen zich verder te ontwikkelen in een sterk gewijzigde context. Ik denk daarbij aan de scherpere concurrentie (ook vanuit het buitenland), de ingekrompen investeringsbudgetten van de overheden, de snel wijzigende technologieën en de nieuwe bevoegdheden waarover de Vlaamse regering beschikt.  

Wij moeten daarin slagen. Want de oplossing van grote maatschappelijke problemen, zoals de toenemende vergrijzing, de te beperkte onderwijsinfrastructuur, het hoge energieverbruik van bestaande gebouwen, de schaarste van gronden en grondstoffen en het almaar vaker stilstaand verkeer, ligt steeds meer bij de bouw-, energie- en milieubedrijven die bij ons zijn aangesloten. Hun maatschappelijke meerwaarde neemt almaar toe. Hun realisaties bepalen steeds meer onze welvaart en tegelijk ons welzijn. Samen met onze bedrijven wil ik werken aan creatieve oplossingen. Ik hoop dat we van de Vlaamse overheid de ruimte krijgen om ze te realiseren”. 

In Vlaanderen telt de Confederatie Bouw ongeveer 9.000 aangesloten aannemers. Bij de Confederatie Bouw zijn zowel kleine en middelgrote als grote ondernemingen aangesloten.