Press room

VCB verheugd over verlaging van schenkingsrechten

Verlaging zal schenkingen versnellen en tegelijk renovatie en nieuwbouw stimuleren 

Vandaag heeft de Vlaamse regering besloten om de schenkingsrechten voor onroerende goederen sterk te verlagen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is verheugd over dit initiatief. Een rondvraag bij ouderen toont aan dat heel wat schenkingen van onroerend goed naar de volgende generaties de laatste jaren niet doorgingen omwille van de hoge schenkingsrechten die tot nu toe van toepassing waren, zelfs in rechtstreekse lijn. Bovendien stelt de verlaging een groot aantal jonge gezinnen gemakkelijker in staat om te voldoen aan de hoge eisen op het vlak van eigen middelen die de banken momenteel stellen bij de toekenning van een hypothecaire lening. 

De verlaging van de schenkingsrechten op onroerende goederen waartoe de Vlaamse regering vandaag besloot, stelt een grote groep van oudere eigenaars eindelijk in staat om op korte termijn hun vastgoed aan de volgende generatie te schenken. Tot nu toe was het voor een groeiende groep van ouderen (bijna) onmogelijk om te schenken omwille van de zware kasmiddelen die nodig waren om de rechten te kunnen betalen.

Daardoor heeft zich op dit ogenblik een ruime groep van potentiële schenkers gevormd. De VCB gaat er dan ook van uit dat de verlaging het aantal schenkingen zal versnellen. De doorgevoerde verlaging van de tarieven zal de Vlaamse overheid uiteindelijk niet minder maar juist meer inkomsten uit schenkingsrechten opleveren. 

De banken eisen nu doorgaans 20% eigen middelen voor een hypothecaire lening. Dankzij de lagere tarieven kunnen de jongere gezinnen die vastgoed geschonken krijgen, een belangrijker deel eigen middelen aantonen en veel gemakkelijker een woning bouwen of renoveren. Uit eerdere enquêtes van de VCB is gebleken dat diegenen die bouwen of verbouwen, daarbij in belangrijke mate kunnen rekenen op de steun van hun familie. Dankzij de verlaging van de schenkingsrechten zal deze steun kunnen toenemen waardoor meer jongeren zullen kunnen bouwen en verbouwen. 

Tenslotte zullen nog lagere schenkingsrechten gelden als de geschonken woning wordt gerenoveerd. Deze extra verlaging zal de begunstigde gezinnen in staat stellen om extra in energiezuinigheid te investeren. Doordat deze extra verlaging enkel geldt als de renovatie binnen enkele jaren plaatsvindt, zal zij het aantal renovatiewerken op korte termijn verhogen. Op dit ogenblik wordt jaarlijks amper 0,7% van het Vlaams woningpatrimonium grondig gerenoveerd. 

De maatregel kadert dus in het Vlaamse beleid om extra woningen te realiseren, energiezuinigere woningen te verwezenlijken en de kredietverlening aan gezinnen vlotter te laten verlopen. De verlaging van de schenkingsrechten maakt het mogelijk om op een budgettair neutrale wijze zowel de nieuwbouw als de renovatie van gebouwen te ondersteunen. Tegelijk komt daardoor de doelstelling om in de gebouwensector de CO2-uitstoot fors te reduceren, dichter binnen bereik.