Press room

2014 eindigt nog positief voor Vlaamse woningbouw

Maar bouw van nieuwe huizen bleef eind 2014 historisch laag

Uit de cijfers over het aantal toegekende vergunningen van januari tot en met november 2014 blijkt dat 2014 uiteindelijk nog relatief positief is afgelopen. Er werden in Vlaanderen 9% meer vergunningen voor flats en 3% meer vergunningen voor huizen toegekend dan in 2013. Dit hoger aantal is vooral te wijten aan de piek aan toegekende vergunningen in maart, april en mei. Daarna kwam een forse achteruitgang. Maar tegen het einde van 2014 lag het aantal vergunde flats opnieuw hoger. Het aantal vergunde nieuwe huizen bleef evenwel op een historisch dieptepunt steken.

De piek in de maanden maart, april en mei was het gevolg van het groot aantal aangevraagde vergunningen tegen het einde van 2013 om te ontsnappen aan de hogere eisen op het vlak van E-peil en het verplicht aandeel aan hernieuwbare energie die vanaf 2014 in voege zijn getreden. 

Bouw- en vastgoedbedrijven beschikken dankzij deze piek over een voorraad aan vergunningen die tijdens de daaropvolgende twee jaar tot de bouw van nieuwe woningen kunnen leiden. Maar of dit effectief zal gebeuren, hangt ervan of zij kandidaat-bouwers zullen kunnen vinden die deze nieuwe woningen gefinancierd krijgen. En dat is met het huidige kredietbeleid geenszins gegarandeerd.

Vanaf juni 2014 is het aantal vergunde flats in Vlaanderen tot en met november gestaag gestegen van ongeveer 1.000 tot meer dan 1.500 per maand. Het aantal toegekende vergunningen voor nieuwe flats heeft dus tijdens de laatste maanden van 2014 opnieuw een evenwicht bereikt. In november 2014 lag het aantal vergunningen voor nieuwe flats zelfs hoger dan in november 2012 en 2013.  

Wat betreft het aantal vergunningen voor nieuwe huizen is het herstel uitgebleven. Vanaf juni tot en met november 2014 werden per maand gemiddeld minder dan 900 vergunningen voor nieuwe huizen toegekend. Dat is uitzonderlijk weinig in vergelijking met voorgaande jaren. Eind 2014 zat de huizenbouw in Vlaanderen dus nog altijd op een historisch dieptepunt.